News

Kutseõppurid eelistavad aina enam praktikat välisriikides 20. October Valgamaa Kutseõppekeskus


Valgamaa Kutseõppekeskus saadab õpperühmi välisriikidesse praktikale, kus õpilased saavad silmaringi avardada ning töökogemuse kohalikes ettevõtetes. Oktoobris läks koolist kaks gruppi logistikuid, autotehnikuid ja kokkasid õpirändele Hispaaniasse ning Küprosele, peagi asuvad järgmised rühmad teele Küprosele ja Maltale.
 
„Õpiränne on praktikavõimalus, mille käigus täiendatakse erialaseid oskusi ja keeleteadmisi, aga kasvab ka enesekindlus, toimetulekuoskused ja maailmatunnetus. Meil osaleb õpirändes igal aastal järjest rohkem õpilasi, eelmisel aastal koguni 42 inimest. Praktikal käidi erinevates riikides, näiteks Türgis, Maltal, Hispaanias, Küprosel ja Austrias,“ rääkis Valgamaa Kutseõppekeskuse õpirännete eestvedaja Kaidi Loos.
 
Kui keskmiselt on ühe õpirände pikkuseks üks kuu, mille vältel sooritatakse erialapraktikat mõne välisriigi ettevõttes, siis ette on tulnud ka kuni kolmekuiseid õpirändeid. Enim kasutavad võimalust noored, kuid Kaidi Loosi sõnul valis välispraktika näiteks ka üks 64-aastane daam, kes õppis Valgamaa Kutseõppekeskuses hooldustöötajaks.
 
„Õpirände võimalus on osutunud väga populaarseks, suur eelis on see, et Erasmus+ projekt katab õppija välispraktikaga kaasnevad kulutused, nagu transport, kindlustus ja eluase, ning õpilasele jääb rõõm kohale sõitmisest ja praktika läbimisest. See on väga motiveeriv, mõni õpilane on meie kooli valinud just õpirände võimaluse tõttu,“ märkis Kaidi Loos.
 
Välismaal kogemusi omandamas ei käi mitte ainult kutsehariduse omandajad, vaid alates eelmisest aastast ka kutseõppekeskuses avatud üldharidussuuna ehk nö Videviku Akadeemia õpilased.
 
„Oktoobris käisime üldharidussuuna õpilastega esimesel õpirändel, viibisime Gruusias, kus tutvusime kohalike üldhariduskoolidega ning tutvustasime meie mittestatsionaarset õppimisviisi. Lisaks haridussüsteemi tundmaõppimisele oli õpilastel hea võimalus saada ülevaade erinevast kultuurist ja tavadest, mis mitmele oli esmakordne kogemus,“ rääkis Valgamaa Kutseõppekeskuse üldharidussuuna koordinaator Airi Illak.
 
Kuna õpilaste tagasiside õpirände võimalustele on olnud positiivne, julgustab see kooli edaspidi nii välispartnerite kui sihtkohtade võimalusi laiendama. Tulevikus on kool seadnud sihiks, et vähemalt 80 protsendil kutseõppekeskuse õpilastest oleks võimalik oma õpingute jooksul välispraktikal käia.
  
Täpsem info:
Kaidi Loos, Valgamaa Kutseõppekeskuse õpirände projektijuht
Tel: +372 5384 2280
E-post: Kaidi.Loos@vkok.ee 

Allikas: TUUM Consulting OÜ

Valgamaa Kutseõppekeskus saadab õpperühmi välisriikidesse praktikale, kus õpilased saavad silmaringi avardada ning töökogemuse kohalikes ettevõtetes. Oktoobris läks koolist kaks gruppi logistikuid, autotehnikuid ja kokkasid õpirändele Hispaaniasse ning Küprosele, peagi asuvad järgmised rühmad teele Küprosele ja Maltale.
 
„Õpiränne on praktikavõimalus, mille käigus täiendatakse erialaseid oskusi ja keeleteadmisi, aga kasvab ka enesekindlus, toimetulekuoskused ja maailmatunnetus. Meil osaleb õpirändes igal aastal järjest rohkem õpilasi, eelmisel aastal koguni 42 inimest. Praktikal käidi erinevates riikides, näiteks Türgis, Maltal, Hispaanias, Küprosel ja Austrias,“ rääkis Valgamaa Kutseõppekeskuse õpirännete eestvedaja Kaidi Loos.
 


Kui keskmiselt on ühe õpirände pikkuseks üks kuu, mille vältel sooritatakse erialapraktikat mõne välisriigi ettevõttes, siis ette on tulnud ka kuni kolmekuiseid õpirändeid. Enim kasutavad võimalust noored, kuid Kaidi Loosi sõnul valis välispraktika näiteks ka üks 64-aastane daam, kes õppis Valgamaa Kutseõppekeskuses hooldustöötajaks.
 
„Õpirände võimalus on osutunud väga populaarseks, suur eelis on see, et Erasmus+ projekt katab õppija välispraktikaga kaasnevad kulutused, nagu transport, kindlustus ja eluase, ning õpilasele jääb rõõm kohale sõitmisest ja praktika läbimisest. See on väga motiveeriv, mõni õpilane on meie kooli valinud just õpirände võimaluse tõttu,“ märkis Kaidi Loos.
 
Välismaal kogemusi omandamas ei käi mitte ainult kutsehariduse omandajad, vaid alates eelmisest aastast ka kutseõppekeskuses avatud üldharidussuuna ehk nö Videviku Akadeemia õpilased.
 
„Oktoobris käisime üldharidussuuna õpilastega esimesel õpirändel, viibisime Gruusias, kus tutvusime kohalike üldhariduskoolidega ning tutvustasime meie mittestatsionaarset õppimisviisi. Lisaks haridussüsteemi tundmaõppimisele oli õpilastel hea võimalus saada ülevaade erinevast kultuurist ja tavadest, mis mitmele oli esmakordne kogemus,“ rääkis Valgamaa Kutseõppekeskuse üldharidussuuna koordinaator Airi Illak.
 
Kuna õpilaste tagasiside õpirände võimalustele on olnud positiivne, julgustab see kooli edaspidi nii välispartnerite kui sihtkohtade võimalusi laiendama. Tulevikus on kool seadnud sihiks, et vähemalt 80 protsendil kutseõppekeskuse õpilastest oleks võimalik oma õpingute jooksul välispraktikal käia.
  
Täpsem info:
Kaidi Loos, Valgamaa Kutseõppekeskuse õpirände projektijuht
Tel: +372 5384 2280
E-post: Kaidi.Loos@vkok.ee 

Allikas: TUUM Consulting OÜ