Talvine vastuvõtt

Vajalikud dokumendid:

  • kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus;
  • ID-kaart või pass;
  • alaealisel vanema või eestkostja kirjalik Lapsevanema või eestkostja nõusolek;
  • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel Valga Kutseõppekeskuse poolt kinnitatud koopia;
  • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel Valga Kutseõppekeskuse poolt kinnitatud koopia;
  • foto tehakse kohapeal;
  • põhihariduse baasil õppima asujal tervisekaart (eelmisest koolist)
  • HEV  õpilasest kandidaat täidab lisaks Infosüsteemis SAIS avaldusele erivajadusega õppijale kandideerimiseks vajalikud dokumendid: Lapsevanema nõusolek (erivajadusega isik)Ületulekuplaan

 

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Vacancies
Saki järjekord: 
2