Talvine vastuvõtt

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe vorm, mille puhul vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes. Õpilane läbib 1/3 õppest koolis ja 2/3 õppest ettevõttes. Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades oma ala meistrite juhendamisel ettevõttes.

  • Õppe aluseks on õppekava, mis on valminud kutseõppeasutuse ja ettevõtte koostöös.
  • Õppe läbiviimiseks sõlmivad kool, õpilane ja ettevõte kolmepoolse praktikalepingu.
  • Õpilasel on kaks juhendajat – üks koolis ja teine ettevõttes. Töökohapoolne juhendaja on kogenud praktik, kes toetab õppijat kutsetöös vajalike oskuste omandamisel.
  • Õppija täidab ettevõttes juhendaja käe all erinevaid tööülesandeid. Sellele lisandub teoreetilisem õppetöö koolis.
  • Ettevõte maksab õpilasele palka, mis ei tohi olla väiksem riiklikust miinimumpalgast. Kui õpilase ja ettevõtte vahel on juba kehtiv tööleping, siis lisatasu õppimise eest ei maksta.
  • Õppe läbimisel saab õpilane kooli lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel ka kutsetunnistuse

Tutvuda saab õppekavadega siit

Valgamaa Kutseõppekeskuse töökohapõhise õppe koordinaator on Kärt Kuvvas-Mekk,  +372 5620 5287

 

PRÕM programmi ESF toetuse on saanud järgmised projketid:

Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul

Praktikasüsteemi arendamine Valgamaa Kutseõppekeskuses

PRÕM tegevus 8.7 „Kutsehariduse maine tõstmine”

 

 
Meie kooli töökohapõhise õppe uudised

01.03.2021

Alustas uus PRÕM lapsehoidjate õppegrupp

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/photos/a.203050536433701/5131443663594339/
 

28.01.2021

Lapsehoidjate töökohapõhise õppe õppegrupid sooritasid edukalt kutseeksami

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/photos/a.203050536433701/4980634952008545/

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/photos/a.884937694911645/4972377496167624/

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/photos/a.203050536433701/4943313085740732/
 

16.12.2020

Töökohapõhiste õppurite praktika kaitsmine

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/photos/a.884937694911645/4797742990297743/
 

01.12.2020

Uus veokorraldajate-logistikute töökohapõhine õppegrupp alustab õpinguid

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/photos/a.884937694911645/4735128133225896/
 

29.10.2020

Hooldustöötaja õppekava õpilastel toimus täna hooldustoimingute mooduli raames massaaži õpe

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/photos/pcb.4587757551296289/4587755441296500/
 

20.10.2020

Toimus ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/photos/a.884937694911645/4549056545166390/
 

20.10.2021

Lõpetas esimene veokorraldaja-logistik töökohapõhine õppegrupp

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/photos/pcb.4548959108509467/4548957865176258/
 

09.10.2021

Lõpetas töökohapõhine tegevusjuhendaja eriala õppegrupp

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/photos/pcb.4498451323560246/4498448373560541/
 

23.09.2020

Kohtumine koostööpartneritega

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/photos/a.884937694911645/4416054368466609/
 

15.09.2020

Viljandi haiglas alustasid õppetööga tulevased sotsiaal- ja tervishoiu spetsialistid

https://www.facebook.com/169879229779224/photos/a.239076222859524/2809637862470001/
 

27.08.2020

Lapsehoidjate õppegrupi lõpupidu

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/photos/pcb.4278601168878597/4278592595546121/