Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


E-kaubanduse spetsialist

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutseharidus, tase 4 statsionaarne,
sessioonõpe
keskharidus 60 EKAP, 1 a

Õppesse on oodatud õpilased, kes töötavad või planeerivad hakata tegutsema e-kaubanduse valdkonnas. Õpe on praktiline, mille käigus õppija loob omale e- poe Magento platvormil. E- kaubanduse spetsialisti eriala on innovatiivne ning õpe praktilise suunitlusega. Omandatakse oskusi, mida on igapäevaselt vaja, et luua ja hallata e- poodi. 

Vastuvõtu tingimused

Avalduse esitamine, vestluse läbimine ning ning nõutava haridustaseme tõendamine

Põhiõpingute moodulid

 • Turundamine läbi e-kanali
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Kauba müümine
 • Kauba kirjeldamine
 • Kauba kohaletoimetamine
 • Praktika
   

Valikõpingute moodulid

 • Erialane inglise keel
 • Fotograafia
 • Graafiline disain erialases töös
 • Konflikti- ja stressijuhtimine
 • Kutsealane arvutiõpetus hulgi- ja jaekaubanduse valdkonnas
 • Müügipsühholoogia
 • Raamatupidamise alused
 • Sisuhaldussüsteemid
 • Video- ja helitöötlus
 • Äriplaani koostamine

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on saavutanud E-kaubanduse spetsialisti eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse erialase lõpueksamiga.

Edasiõppimise võimalused

Ärikorraldust, kaubandust ja infotehnoloogiat

Võimalused tööturul

E-kaubanduse spetsialisti eriala lõpetajal on võimalik tööle asuda kaubandusettevõttesse, kes on spetsialiseerunud e- kaubanusele.

Õppekava

Kadri Vallimäe- Pähk