Talvine vastuvõtt

Talvine vastuvõtt 2021/2022

Lähtu eriala valikul enda soovidest ja vajadustest. 
Tutvu, milline õppevorm sulle kõige paremini sobib.
Veendu, et su eelnev haridus on õpingute alustamiseks piisav.
Kui Sul on veel eriala kohta küsimusi, siis kirjuta kairi.johanson@vkok.ee

või helista 76 63 222

Sisseastumise dokumendid

Tutvu erialadega
Vali õppevorm sulle kõige paremini sobib
Esita avaldus
Tule vestlusele
Kinnita õppima asumine

Talvine vastuvõtt 03.01-28.01.2022

Koolimajas (Loode 3, Valga) saab avaldust esitada  tööpäevadel kell 09.00-15.00

 

KOKK

 

Põhihariduse baasil koolipõhine õpe, mis toimub sessioonidena | 2a

Omandad nii kutsehariduse, õpe lõpeb kokk, tase 4 kutsekvalifikatsioonieksamiga

Õpe toimub üle nädalal 14:00-20:30, ühel nädalal T,K,N ja teisel nädalal T,K. Kokku 5 õppepäeva kuus

Vastuvõtu tingimused:

Põhihariduse olemasolu, vestlus

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud koka eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutsekvalifikatsioonieksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Kokk, EKR tase 4“.
 

Esita avaldus


PUIDUPINGIOPERAATOR
 
Haridusnõudeta  koolipõhine õpe | 1 a
Omandad kutsehariduse
 
Õpe toimub kolmapäeviti kaks korda kuus kell 17:10-21:05

Vastuvõtu tingimused:

Vestlus

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud puidupingioperaatori eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Puidupingioperaator, EKR tase 3“

Esita avaldus

Info eriala kohta täpsemalt

Õppesse ootame puidutöötlemise ettevõtetes kvalifikatsioonita töötavaid inimesi

 
PEHME MÖÖBLI VALMISTAJA

Põhihariduse baasil koolipõhine õpe | 1a
Omandad nii kutsehariduse

Vastuvõtu tingimused:

Põhihariduse olemasolu, vestlus

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud tisler eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Pehme mööbli valmistaja, EKR tase 4“

Esita avaldus

 

MOOTORSÕIDUKITEHNIK

 

Põhihariduse baasil mittestatsionaarne õpe | 2 a
Omandad kutsehariduse

Õpe toimub K-N 15:40-20:30 ja 3x R 15:40-20:30 ja L 8:30-17:10

Vastuvõtu tingimused:
Põhihariduse olemasolu, vestlus

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud mootorsõidukitehniku eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Mootorsõidukitehnik, EKR tase 4“

Esita avaldus

 
SÕIDUKITE PINDADE HOOLDAJA JA REHVITEHNIK

Põhihariduse baasil statsionaarne õpe | 1 a
Omandad kutsehariduse

Õpe toimub K-N 15:40-20:30 ja 3x R

Vastuvõtu tingimused:
haridusnõue puudub, vestlus

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud mootorsõidukitehniku eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, EKR tase 3“

Esita avaldus

Sobib erivajadusega õppijale 

VEOKORRALDAJA-LOGISTIK õpperühm Tallinnas

Põhihariduse baasil töökohapõhine õpe | 1a
Omandad nii kutsehariduse

Vastuvõtu tingimused:

Põhihariduse olemasolu, vestlus

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud veokorraldaja-logistik eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Veokorraldaja- logistik, EKR tase 4“

Esita avaldus

HOOLDUSTÖÖTAJA õpperühm Viljandis

Põhihariduse baasil  töökohapõhine õpe | 2 a

Põhihariduse baasi mittestatsionaarne õpe| 2 a

  
Omandad kutsehariduse

Vastuvõtu tingimused:

Põhihariduse olemasolu, valdkonnas töötamine

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud hooldustöötaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Hooldustöötaja, EKR tase 4“

Esita avaldus

Info eriala kohta täpsemalt

  • Töökohapõhine õpe
  • Õppegrupp Viljandis (õppepäev 2-3 x kuus teisipäeviti. Esimene õppepäev 08.02.2022)
HOOLDUSTÖÖTAJA õpperühm Rakveres

Põhihariduse baasil  töökohapõhine õpe | 2 a

Põhihariduse baasi mittestatsionaarne õpe| 2 a

  
Omandad kutsehariduse

Vastuvõtu tingimused:

Põhihariduse olemasolu, valdkonnas töötamine

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud hooldustöötaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Hooldustöötaja, EKR tase 4“

Esita avaldus

Info eriala kohta täpsemalt

  • Töökohapõhine õpe
  • Õppegrupp Viljandis (õppepäev 2-3 x kuus teisipäeviti. Esimene õppepäev 08.02.2022)
SOTSIAAL- JA TERVISHOIUVALDKONNA SPETSIALIST õpperühm Valgas

Keskhariduse baasil töökohapõhine õpe | 1 a

Keskhariduse baasil mittestatsionaarne õpe | 1 a

Spetsialiseerumine tegevusjuhendajale


Omandad kutsehariduse

Vastuvõtu tingimused:

Keskhariduse olemasolu, valdkonnas töötamine

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, EKR tase 4“

Esita avaldus

Info eriala kohta täpsemalt

Õpe toimub esmaspäeviti

KINNISVARAHOOLDAJA

Haridusnõudeta  töökohapõhine õpe | 1 a
Omandad kutsehariduse
 
Õpe toimub kolmapäeviti, 2X kuus

Vastuvõtu tingimused:

Avalduse esitamine, valdkonnas töötamine

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud kinnisvarahooldaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud koolieksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Kinnisvarahooldaja, tase 3 “

Esita avaldus

  • Töökohapõhine õpe
  • Õppegrupp Valgas
  • Õpe toimub 2-3 x kuus teisipäeviti
KUTSEVALIKU ÕPPEKAVA

Haridusnõudeta koolipõhine õpe | 6 k

Vastuvõtu tingimused:

Avalduse esitamine, vestlus

Õppijal on võimalus tutvuda Valgamaa Kutseõppekeskuses pakutavate erialadega ja omandada esmased teadmised nii teoorias kui ka praktikas. Õppes pööratakse tähelepanu  edasise õppe-, töö- ja igapäevaelu toetamisel. Õppe ajal tutvustatakse õppijale ka teiste koolide õppimisvõimalusi.

Kutsevaliku õppekava läbinud õppija omab ülevaadet iseenda oskustest, huvidest ja võimetest. Vastavlt oma valikutele saab asuda õppima järgmisele enda poolt valitud erialale.

 

Esita avaldus

Õppima asumisel õppekavadele sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist (HTM kood 215372) ja hooldustöötaja (HTM kood 136877)  on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetuse saamiseks tuleb nõustamine Eesti Töötukassalt saada enne õppima asumist. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt