News

„TREE" projekt kannab vilja 30. August Valgamaa Kutseõppekeskus


Varsti algab uus õppeaasta. Valgamaa Kutseõppekeskuse õpetajad nagu usinad mesilased valmistuvad uueks õppeaastaks, kogudes ja korrastades teadmisi, mida nad hakkavad lahkelt ja rõõmsalt õpilastega jagama. Keskkonna- ja looduskaitse käivad käsikäes kaasaegse kutseharidusega ning sellel teel aitavad meie õpetajaid projektid „TREE" ja „Roheline kool".

Augusti viimasel nädalal toimub „TREE" projektis osalevate Valgamaa Kutseõppekeskuse õpetajatele hübriidõppena koolitus: „TREE" projekti metoodiliste ja õppematerjalide rakendamine kutseõppes.

Projekti „TREE" eesmärgiks on suurendada kutseharidust omandavate õpilaste tööalast konkurentsivõimet läbi keskkonnateadlikkuse ja roheoskuste lisamise. Projekti raames loodi uuenduslik kursus rohetemaatika kohta, mida saab hõlpsasti rakendada kutsehariduse õppekavades. Projekt toetab üleminekut lineaarsest majandusmudelist ringmajandusele.

 

Inglise keelne tekst: 

Pealkiri: "TREE" bears fruits

Soon, soon a new academic year begins. Valgamaa Vocational Education Centre's teachers are diligently preparing for the upcoming year, much like bees, gathering and organizing knowledge that they will kindly and joyfully share with the students. Environmental and nature conservation go hand in hand with modern vocational education, and in this journey, our teachers are assisted by the projects "TREE" and "Green School."

In the last week of August, a training session for Valgamaa Vocational Education Centre's participating teachers will take place, focusing on the implementation of the "TREE" project's methodological materials in vocational education, held in a hybrid learning format.

The aim of the project is to enhance the employability of students receiving vocational education through the integration of environmental awareness and green skills. As part of the project, an innovative course on green topics was developed, which can be easily incorporated into vocational education curricula. The project supports the transition from a linear economic model to a circular economy.

Varsti algab uus õppeaasta. Valgamaa Kutseõppekeskuse õpetajad nagu usinad mesilased valmistuvad uueks õppeaastaks, kogudes ja korrastades teadmisi, mida nad hakkavad lahkelt ja rõõmsalt õpilastega jagama. Keskkonna- ja looduskaitse käivad käsikäes kaasaegse kutseharidusega ning sellel teel aitavad meie õpetajaid projektid „TREE" ja „Roheline kool".

Augusti viimasel nädalal toimub „TREE" projektis osalevate Valgamaa Kutseõppekeskuse õpetajatele hübriidõppena koolitus: „TREE" projekti metoodiliste ja õppematerjalide rakendamine kutseõppes.

Projekti „TREE" eesmärgiks on suurendada kutseharidust omandavate õpilaste tööalast konkurentsivõimet läbi keskkonnateadlikkuse ja roheoskuste lisamise. Projekti raames loodi uuenduslik kursus rohetemaatika kohta, mida saab hõlpsasti rakendada kutsehariduse õppekavades. Projekt toetab üleminekut lineaarsest majandusmudelist ringmajandusele.

 

Inglise keelne tekst: 

Pealkiri: "TREE" bears fruits

Soon, soon a new academic year begins. Valgamaa Vocational Education Centre's teachers are diligently preparing for the upcoming year, much like bees, gathering and organizing knowledge that they will kindly and joyfully share with the students. Environmental and nature conservation go hand in hand with modern vocational education, and in this journey, our teachers are assisted by the projects "TREE" and "Green School."

In the last week of August, a training session for Valgamaa Vocational Education Centre's participating teachers will take place, focusing on the implementation of the "TREE" project's methodological materials in vocational education, held in a hybrid learning format.

The aim of the project is to enhance the employability of students receiving vocational education through the integration of environmental awareness and green skills. As part of the project, an innovative course on green topics was developed, which can be easily incorporated into vocational education curricula. The project supports the transition from a linear economic model to a circular economy.