Lähtu eriala valikul enda soovidest ja vajadustest. 
Tutvu, milline õppevorm sulle kõige paremini sobib.
Veendu, et su eelnev haridus on õpingute alustamiseks piisav.
Kui Sul on veel eriala kohta küsimusi, siis kirjuta airi.poola [at] vkok.ee

või helista 76 63 222

Sisseastumise dokumendid

Tutvu erialadega
Vali õppevorm sulle kõige paremini sobib
Esita avaldus
Tule vestlusele
Kinnita õppima asumine

Vastuvõttu pikendatud kuni 04.10.2021

Koolimajas (Loode 3, Valga) saab avaldust esitada 10.05-04.10.2021 tööpäevadel kell 09.00-15.00

Oled lõpetanud põhikooli ja soovid omandada kutsekeskharidust!  Tule õpi:

KOKK
Põhihariduse baasil koolipõhine õpe | 3a

Omandad nii kutse- kui ka keskhariduse

Vastuvõtu tingimused:
Põhihariduse olemasolu, vestlus

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud koka eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Kokk, EKR tase 4“.
 

Esita avaldus

TOITLUSTUSTEENINDAJA

Põhihariduse baasil koolipõhine õpe | 3a

Omandad kutsekeskhariduse
 

Vastuvõtu tingimused:
Põhihariduse olemasolu, vestlus

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud toitlustusteenindaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Kelner, EKR tase 4“.

Esita avaldus

MOOTORSÕIDUKITEHNIK

Põhihariduse baasil koolipõhine õpe | 3a
Omandad nii kutse- kui ka keskhariduse

Vastuvõtu tingimused:
Põhihariduse olemasolu, vestlus

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud mootorsõidukitehniku eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Mootorsõidukitehnik, EKR tase 4“

Esita avaldus

TISLER

Põhihariduse baasil koolipõhine õpe | 3a
Omandad nii kutse- kui ka keskhariduse

Vastuvõtu tingimused:
Põhihariduse olemasolu, vestlus

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud tisler eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Tisler, EKR tase 4“

Esita avaldus

VEOKORRALDAJA-LOGISTIK

Põhihariduse baasil koolipõhine õpe | 3a
Omandad nii kutse- kui ka keskhariduse

Vastuvõtu tingimused:
Põhihariduse olemasolu, vestlus

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud veokorraldaja-logistik eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Veokorraldaja- logistik, EKR tase 4“

Esita avaldus

Erivajadusega õppijale sobib:

ABIKOKK

Haridusnõudeta | koolipõhine õpe | 1a
Omandad kutsehariduse

Vastuvõtu tingimused:
Vestlus

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud abikoka eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kvalifikatsioon:
Õpingute sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Abikokk, EKR tase 3“

Esita avaldus

Info eriala kohta täpsemalt

 • Sobib HEV õppijale

PUIDUPINGIOPERAATOR
Haridusnõudeta  koolipõhine õpe | 1 a
Omandad kutsehariduse

Vastuvõtu tingimused:


Vestlus

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud puidupingioperaatori eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Puidupingioperaator, EKR tase 3“

Esita avaldus

Info eriala kohta täpsemalt

 • Sobib HEV õppijale

PUIDUTÖÖTLEJA
Haridusnõudeta  koolipõhine õpe | 1 a
Omandad kutsehariduse, tase 2

Vastuvõtu tingimused:


Vestlus

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud puidutöötleja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud lõpueksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes koolieksami.

Esita avaldus

Info eriala kohta täpsemalt

 • Sobib toimetuleku õppekava lõpetanule
 • Õppegrupp Urvastes
 • Õppegrupp Ämmustes

Põhiharidust omades saad omandada kutse õppides nii koolipõhisel kui ka töökohapõhisel õppekaval:

HOOLDUSTÖÖTAJA

Põhihariduse baasil  töökohapõhine õpe | 2 a
Omandad kutsehariduse

Vastuvõtu tingimused:

Põhihariduse olemasolu, valdkonnas töötamine

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud hooldustöötaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Hooldustöötaja, EKR tase 4“

Esita avaldus

Info eriala kohta täpsemalt

 • Töökohapõhine õpe
 • Õppegrupp Viljandis (õppepäev 2-3 x kuus teisipäeviti. Esimene õppepäev 07.09.2021)
 • Õppegrupp Valgas 
HOOLDUSTÖÖTAJA

Põhihariduse baasil  mittestatsionaarne õpe | 2 a
Omandad kutsehariduse

Vastuvõtu tingimused:

Põhihariduse olemasolu, vestlus

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud hooldustöötaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Hooldustöötaja, EKR tase 4“

Esita avaldus

Info eriala kohta täpsemalt

 • Õppegrupp Valgas
MOOTORSÕIDUKITEHNIK

Põhihariduse baasil koolipõhine õpe | 2 a
Omandad kutsehariduse

Vastuvõtu tingimused:
Põhihariduse olemasolu, vestlus

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud mootorsõidukitehniku eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Mootorsõidukitehnik, EKR tase 4“

Esita avaldus

Info eriala kohta täpsemalt

 • Õppetöö toimub E-R tunniplaani alusel
MOOTORSÕIDUKITEHNIK

Põhihariduse baasil mittestatsionaarne õpe | 2 a
Omandad kutsehariduse

Vastuvõtu tingimused:
Põhihariduse olemasolu, vestlus

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud mootorsõidukitehniku eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Mootorsõidukitehnik, EKR tase 4“

Esita avaldus

Info eriala kohta täpsemalt

 • Õppetöö toimub sessioonidena: K-N 15.40-20.30
 • Kaks korda aasta K-R 15.40-20.30 ja L 08.30-17.10
POTTSEPP-SELL
Hariduse nõudeta  koolipõhine õpe | 1 a
Omandad kutsehariduse

Vastuvõtu tingimused:


Vestlus

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud pottsepp-sell eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud koolieksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Pottsepp-sell, tase 3“

Esita avaldus

 • Õpe toimub  T ja N 16:25-20:30
   

Keskharidust omades saad omandada kutse:

LOGISTIK (inglise keelne õppekava)

Keskhariduse baasil koolipõhine õpe | 2 a
Omandad kutsehariduse

Vastuvõtu tingimused:
Keskhariduse olemasolu, vestlus

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud logistika eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Logistik, EKR tase 5“

Esita avaldus

Info eriala kohta täpsemalt

 • Õpe toimub inglise keeles
LAPSEHOIDJA

Keskhariduse baasil mittestatsionaarne õpe | 1 a
Omandad kutsehariduse

Vastuvõtu tingimused:
Keskhariduse olemasolu, vestlus

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud lapsehoidja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Lapsehoidja, EKR tase 4“

Esita avaldus

Info eriala kohta täpsemalt

 • Õppegrupp Valgas
 • Õpe toimub 2-3 x kuus teisipäeviti. 
 • Esimene õppepäev 06.09.2021
LAPSEHOIDJA

Keskhariduse baasil töökohapõhine õpe | 1 a
Omandad kutsehariduse

Vastuvõtu tingimused:
Keskhariduse olemasolu, valdkonnas töötamine

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud lapsehoidja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Lapsehoidja, EKR tase 4“

Esita avaldus

Info eriala kohta täpsemalt

 • Töökohapõhine õpe
 • Õpe toimub 2-3 x kuus reedeti
 • Esimene õppepäev 03.09.2021
 • Õppegrupp Tartus 
 • Õppegrupp Sakus
 • Õppegrupp Valgas (õpe toimub 2-3 x kuus teisipäeviti. Esimene õppepäev on 06.09.2021)
SOTSIAAL- JA TERVISHOIUVALDKONNA SPETSIALIST

Keskhariduse baasil mittestatsionaarne õpe | 1 a
Omandad kutsehariduse 

Vastuvõtu tingimused:
Keskhariduse olemasolu, vestlus

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, EKR tase 4“

Esita avaldus

Info eriala kohta täpsemalt

 • Spetsialiseerumine tegevusjuhendajaks
 • Õppegrupp Valgas
 • Õpe toimub 2-3 x kuus kolmapäeviti
 • Esimene õppepäev 15.09.2021

 

SOTSIAAL- JA TERVISHOIUVALDKONNA SPETSIALIST

Keskhariduse baasil töökohapõhine õpe | 1 a
Omandad kutsehariduse

Vastuvõtu tingimused:
Keskhariduse olemasolu, valdkonnas töötamine

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, EKR tase 4“

Esita avaldus

Info eriala kohta täpsemalt

 • Töökohapõhine õpe
 • Õppegrupp Viljandis (õpe toimub 2-3 x kuus esmaspäeviti. Esimene õppepäev on 13.09.2021)
 • Õppegrupp Paides
 • Õppegrupp Valgas (õpe toimub 2-3 x kuus kolmapäeviti. Esimene õppepäev on 15.09.2021)
 • Spetsialiseerumine tegevusjuhendajaks
E-KAUBANDUSE SPETSIALIST

Keskhariduse baasil mittestatsionaarne õpe | 1 a
Omandad kutsehariduse

Vastuvõtu tingimused:
Keskhariduse olemasolu

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud E-kaubanduse spetsialisti eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud lõpueksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:

Õpilane omandab E-kaubanduse spetsialisti 4. taseme kutse.

Esita avaldus

Info eriala kohta täpsemalt

 • Tasuline õpe (780 EUR, tasumine osadena)
 • Õpe toimub 2 korda kuus R-P (üks sessioon toimub e-õppena)
 • Esimene õppepäev 10.09.2021

Hariduse nõudeta õppekavad:

RAUDTEEVEEREMI LUKKSEPP
Haridusnõudeta   töökohapõhime õpe | 1 a
Omandad kutsehariduse

Vastuvõtu tingimused:


Avalduse esitamine, valdkonnas töötamine

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud raudteeveeremi lukksepa eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud koolieksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Raudteeveeremi lukksepp, tase 3 “

Слесарь по ремонту подвижного состава
Обучение на базе рабочего места без требования образования
По окончании получаете профессиональное образование

Условие приема: заявление, работа в сфере железной дороги
Окончание: учеба считается завершенной, если учащейся достиг результатов обучения
по учебной программе специальности слесарь подвижного состава не ниже порогового
уровня, прошел практику по специальности и сдал школьный экзамен.


Профессиональная квалификация по окончании обучения:
По окончании обучения учащейся сдает профессиональный квалификационный
экзамен «Слесарь по ремонту железнодорожного подвижного состава 3-го уровня».

Esita avaldus

 • Töökohapõhine õpe
 • Õpe toimub vene keeles

 

Подать заявление

Информация о профессии

 • Профессиональное обучение на базе рабочего места
 • Обучение на русском языке
KINNISVARAHOOLDAJA
Haridusnõudeta  töökohapõhine õpe | 1 a
Omandad kutsehariduse

Vastuvõtu tingimused:


Avalduse esitamine, valdkonnas töötamine

Lõpetamine:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud kinnisvarahooldaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel on läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud koolieksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:
Õpilane sooritab õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Kinnisvarahooldaja, tase 3 “

Esita avaldus

 • Töökohapõhine õpe
 • Õppegrupp Valgas
 • Õpe toimub 2-3 x kuus teisipäeviti
KUTSEVALIKU ÕPPEKAVA
Haridusnõudeta koolipõhine õpe | 6 k

Vastuvõtu tingimused:


Avalduse esitamine, vestlus

Õppijal on võimalus tutvuda Valgamaa Kutseõppekeskuses pakutavate erialadega ja omandada esmased teadmised nii teoorias kui ka praktikas. Õppes pööratakse tähelepanu  edasise õppe-, töö- ja igapäevaelu toetamisel. Õppe ajal tutvustatakse õppijale ka teiste koolide õppimisvõimalusi.

Kutsevaliku õppekava läbinud õppija omab ülevaadet iseenda oskustest, huvidest ja võimetest. Vastavlt oma valikutele saab asuda õppima järgmisele enda poolt valitud erialale.

 

Esita avaldus

Õppima asumisel õppekavadele sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist (HTM kood 215372) ja hooldustöötaja (HTM kood 136877)  on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetuse saamiseks tuleb nõustamine Eesti Töötukassalt saada enne õppima asumist. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Language
Estonian
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Vacancies
Saki järjekord: 
1