Teaming Up rahvusvaheline üritus


Projekti Teaming UP (01.06.2020-31.05.2022) raames toimus 19.11.2020 SA Tartu Teaduspargis rahvusvaheliste õpilasfirmade asutamine,  millest võttis osa ligikaudu 100 õpilast kolmest riigist: Lätist, Soomest ja Eestist. Riikidevaheline suhtlus toimus algselt planeeritud kokkusaamise asemel üle veebi. 

Avasõnad edastas SPARK Demokeskusesse tulnutele ja läbi zoom keskkonna teistele projekti partneritele Eesti poolne projektijuht Laura Gredzens. Projekti  peapartneri Valmiera Development Agency projektijuht Māra Rudīte andis ülevaate Teaming UP projektist, mille peaeesmärkideks on:

 •  Luua rahvusvahelised õpilasfirmad Läti, Soome ja Eesti õpilaste vahel.
 • Julgustada õpilasi üksteisega tutvuma ning tõsta nende enesekindlust.
 • Arendada õpivõimaluste mitmekesistamist ja edendada rahvusvahelistumist.

Päeva modereeris Vaido Mikheim Tartu Teaduspargist, inspireerides ja innustades noori olema aktiivsed ja avatud keerulises olukorras, kus mõned õpilased olid kohal füüsiliselt ja mõned virtuaalselt. Virtuaalselt osalesid Soome ja Läti õpilased.

Töine tegevus algas kõigi osalpoolte tutvustamisega. Sõna said projekti organiseerijad, projektis osalevad õpilased ja õpilasi nõustavad mentorid. Ettekanded olid väga huvitavad ja innustavad. Suur väljakutse oli õpilastele oma tiimide lühitutvustus, milleks anti 60 sekundit. Selle lühikese aja jooksul pidid nad olema nii atraktiivsed, et teiste riikide õpilased sooviksid nendega koostööd teha ning moodustuksid rahvusvahelised õpilasfirmad.

Õpilasi kutsus üles aktiivsusele ja sündmusest maksimaalse kasu leidmisele Mart Vainu, kelle ettevõtlus Yummy Questions (https://www.magusadkusimused.ee/en/) on alguse saanud õpilasfirmast. Mardi sõnul on ettevõtluses kerkivad probleemid alati teretulnud ja selle mõtte teadvustamine aitab viia tegemisi uuele tasandile.

Peale Mardi innustavat kõnet asuti looma rahvusvahelisi õpilasfirmasid. Õpilased tegid onlines oma valikud, kellega nad soovivad firmat luua. Moodustati 12 rahvusvahelist firmat. Edaspidine töö  jätkub iga riigi õpetajate juhendamisel. Õpetajatele ja õpilastele pakuvad tuge osalevate riikide mentorid, kes omavad ettevõtlusalal suuri kogemusi. 

Eesti mentoriteks on:

 • Külli Hansen Tartu Loomemajanduse Keskusest
 • Relika Alliksaar Williams Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS)
 • Urmas Kass eraettevõtja
 • Vaido Mikheim Tartu Teaduspargist

Mentorite rolli ja oma tegemisi tutvustasid õpilastele Frans Tihveräinen flyAR-st (https://flyar.fi) ja Karl Astok, kes on restoran Kolm Tilli üks omanikest.

Enne kohtumist, oli õpilastel vaja ette valmistada lühivideo oma õpilasfirmast ja see üles laadida flipgrid keskkonda.

Zürii valis välja kõige loomingulisema video Eesti õpilaste töödest. Võitjaks ostutus ÕF Bonelin.

 

Projekti Teaming UP (01.06.2020-31.05.2022) raames toimus 19.11.2020 SA Tartu Teaduspargis rahvusvaheliste õpilasfirmade asutamine,  millest võttis osa ligikaudu 100 õpilast kolmest riigist: Lätist, Soomest ja Eestist. Riikidevaheline suhtlus toimus algselt planeeritud kokkusaamise asemel üle veebi. 

Avasõnad edastas SPARK Demokeskusesse tulnutele ja läbi zoom keskkonna teistele projekti partneritele Eesti poolne projektijuht Laura Gredzens. Projekti  peapartneri Valmiera Development Agency projektijuht Māra Rudīte andis ülevaate Teaming UP projektist, mille peaeesmärkideks on:

 •  Luua rahvusvahelised õpilasfirmad Läti, Soome ja Eesti õpilaste vahel.
 • Julgustada õpilasi üksteisega tutvuma ning tõsta nende enesekindlust.
 • Arendada õpivõimaluste mitmekesistamist ja edendada rahvusvahelistumist.

Päeva modereeris Vaido Mikheim Tartu Teaduspargist, inspireerides ja innustades noori olema aktiivsed ja avatud keerulises olukorras, kus mõned õpilased olid kohal füüsiliselt ja mõned virtuaalselt. Virtuaalselt osalesid Soome ja Läti õpilased.

Töine tegevus algas kõigi osalpoolte tutvustamisega. Sõna said projekti organiseerijad, projektis osalevad õpilased ja õpilasi nõustavad mentorid. Ettekanded olid väga huvitavad ja innustavad. Suur väljakutse oli õpilastele oma tiimide lühitutvustus, milleks anti 60 sekundit. Selle lühikese aja jooksul pidid nad olema nii atraktiivsed, et teiste riikide õpilased sooviksid nendega koostööd teha ning moodustuksid rahvusvahelised õpilasfirmad.

Õpilasi kutsus üles aktiivsusele ja sündmusest maksimaalse kasu leidmisele Mart Vainu, kelle ettevõtlus Yummy Questions (https://www.magusadkusimused.ee/en/) on alguse saanud õpilasfirmast. Mardi sõnul on ettevõtluses kerkivad probleemid alati teretulnud ja selle mõtte teadvustamine aitab viia tegemisi uuele tasandile.

Peale Mardi innustavat kõnet asuti looma rahvusvahelisi õpilasfirmasid. Õpilased tegid onlines oma valikud, kellega nad soovivad firmat luua. Moodustati 12 rahvusvahelist firmat. Edaspidine töö  jätkub iga riigi õpetajate juhendamisel. Õpetajatele ja õpilastele pakuvad tuge osalevate riikide mentorid, kes omavad ettevõtlusalal suuri kogemusi. 

Eesti mentoriteks on:

 • Külli Hansen Tartu Loomemajanduse Keskusest
 • Relika Alliksaar Williams Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS)
 • Urmas Kass eraettevõtja
 • Vaido Mikheim Tartu Teaduspargist

Mentorite rolli ja oma tegemisi tutvustasid õpilastele Frans Tihveräinen flyAR-st (https://flyar.fi) ja Karl Astok, kes on restoran Kolm Tilli üks omanikest.

Enne kohtumist, oli õpilastel vaja ette valmistada lühivideo oma õpilasfirmast ja see üles laadida flipgrid keskkonda.

Zürii valis välja kõige loomingulisema video Eesti õpilaste töödest. Võitjaks ostutus ÕF Bonelin.