ORGANIZATION OF GREEN WORKPLACE AT VOCATIONAL SCHOOL


Lepingu nr: NPJR-2021/10065
Kestvus: 01.06.2021-30.06.2023
Programm: Nordplus Junior

Projekti eesmärgiks on tõsta õpilaste ja töötajate teadlikkust säästva keskkonnaarengu, ressursitõhusa ja energiasäästliku majandamise osas. Projekti käigus edendatakse roheliste tööriistade rakendamist ja kasutamist, et muuta kutsekooli praktilise koolituse töökoht keskkonnasõbralikumaks ja jätkusuutlikumaks. Projekti raames töötatakse välja juhised/soovitused, kuidas tehniliste erialade koolitustel luua roheline “töökoht”. Kuigi projektis keskendutakse peamiselt tehnilistele erialadele, proovitakse projekti kaudu leida võimalusi integreerimaks roheteemasid ka teistesse erialadesse. Projektis jagatakse kogemusi teemadel „Roheline juhtimine”, „Elekter”, „Roheline keskkond”, „Taaskasutus”, „Paberivaba ja digitaliseerimine”

Projekti peapartner: Riga State Technical School (Latvia)

Projekti partnerid:

1. Valga County Vocational Training Centre (Estonia)

2. Knarvik Upper Secondary School (Norway)

3. Lapland Education Centre REDU (Finland)

4. Kaunas Technical Vocational Education Centre (Lithuania)

Projekti kogueelarve: 62 440.00 EUR
VKOK eelarve: 11080,00 EUR 

Projekti koordinaator: Ahko Ahtijäinen

Projekti veeb https://green-workplace.netlify.app/#page-top

Lepingu nr: NPJR-2021/10065
Kestvus: 01.06.2021-30.06.2023
Programm: Nordplus Junior

Projekti eesmärgiks on tõsta õpilaste ja töötajate teadlikkust säästva keskkonnaarengu, ressursitõhusa ja energiasäästliku majandamise osas. Projekti käigus edendatakse roheliste tööriistade rakendamist ja kasutamist, et muuta kutsekooli praktilise koolituse töökoht keskkonnasõbralikumaks ja jätkusuutlikumaks. Projekti raames töötatakse välja juhised/soovitused, kuidas tehniliste erialade koolitustel luua roheline “töökoht”. Kuigi projektis keskendutakse peamiselt tehnilistele erialadele, proovitakse projekti kaudu leida võimalusi integreerimaks roheteemasid ka teistesse erialadesse. Projektis jagatakse kogemusi teemadel „Roheline juhtimine”, „Elekter”, „Roheline keskkond”, „Taaskasutus”, „Paberivaba ja digitaliseerimine”

Projekti peapartner: Riga State Technical School (Latvia)

Projekti partnerid:

1. Valga County Vocational Training Centre (Estonia)

2. Knarvik Upper Secondary School (Norway)

3. Lapland Education Centre REDU (Finland)

4. Kaunas Technical Vocational Education Centre (Lithuania)

Projekti kogueelarve: 62 440.00 EUR
VKOK eelarve: 11080,00 EUR 

Projekti koordinaator: Ahko Ahtijäinen

Projekti veeb https://green-workplace.netlify.app/#page-top