GREEN SKILLS FOR GREENER LIFE (“Rohelisemad oskused roheliseks eluks”)


Projekti nr: NPAD-2021/10011
Leping nr: 11-2.2/1
Kestvus: 01.09.2021 – 28.02.2023
Programm: Nordplus Adult

Projektis üritatakse leida viise, kuidas õpetajad saaksid „roheoskusi“ rohkem oma õppetöösse integreerida. Projekti sihtgrupiks on õpetajad, kes koolitavad täiskasvanuid. Projekti lõpptulemusena valmivad koolitusmaterjalid, mida õpetajad saavad hakata oma igapäevases töös kasutama. Projekti käigus piloteeritakse mitteformaalset koolitusprogrammi. Koolitus keskendub teadmistele, oskustele, väärtustele ja hoiakutele, et teha teadlikke otsuseid ja võtta kasutusele vastutustundlikke meetmeid keskkonna terviklikkuse nimel. Lisaks kogutakse projekti käigus heade tavade näiteid roheliste oskuste õpetamise kohta partnerasutustes. Projekt aitab arendada partnerriikide vahelist  haridusalast koostööd täiskasvanuhariduse vallas, et teineteiselt õppida ja häid kogemusi jagada. 

EELARVE:
Valgamaa Kutseõppekeskuse toetus: 9 780,00 EUR
Projekti kogueelarve: 33 225,00 EUR 

Projekti peapartner: Zemgales Region Human Resource and Competences develoment centre (Latvia)

Partnerid: 

  1. Valga County Vocational Training Centre

  2. Šauliai City Municipality Education Center (Leedu)

 

Projekti raames valminud materjalid:

Projekti nr: NPAD-2021/10011
Leping nr: 11-2.2/1
Kestvus: 01.09.2021 – 28.02.2023
Programm: Nordplus Adult

Projektis üritatakse leida viise, kuidas õpetajad saaksid „roheoskusi“ rohkem oma õppetöösse integreerida. Projekti sihtgrupiks on õpetajad, kes koolitavad täiskasvanuid. Projekti lõpptulemusena valmivad koolitusmaterjalid, mida õpetajad saavad hakata oma igapäevases töös kasutama. Projekti käigus piloteeritakse mitteformaalset koolitusprogrammi. Koolitus keskendub teadmistele, oskustele, väärtustele ja hoiakutele, et teha teadlikke otsuseid ja võtta kasutusele vastutustundlikke meetmeid keskkonna terviklikkuse nimel. Lisaks kogutakse projekti käigus heade tavade näiteid roheliste oskuste õpetamise kohta partnerasutustes. Projekt aitab arendada partnerriikide vahelist  haridusalast koostööd täiskasvanuhariduse vallas, et teineteiselt õppida ja häid kogemusi jagada. 

EELARVE:
Valgamaa Kutseõppekeskuse toetus: 9 780,00 EUR
Projekti kogueelarve: 33 225,00 EUR 

Projekti peapartner: Zemgales Region Human Resource and Competences develoment centre (Latvia)

Partnerid: 

  1. Valga County Vocational Training Centre

  2. Šauliai City Municipality Education Center (Leedu)

 

Projekti raames valminud materjalid: