News

Projekti „Green skills for a greener life“ partnerite külastus 20. September Valdek Rohtma


Valgamaa Kutseõppekeskus võõrustas projekti „Green skills for a greener life“ partnereid.

Ajavahemikul 14.-16. september toimus Valgamaa Kutseõppekeskuses Zemgale piirkonna personali- ja kompetentside arenduskeskuse (Jelgava, Läti), Šiauliai Linna munitsipaalse Hariduskeskuse (Šiauliai, Leedu) ja Valgamaa Kutseõppekeskuse projektis osalejate kohtumine. Seminaril tehti kokkuvõtted tehtud töödest, jagati kogemusi ja lepiti kokku edasiste tegevuste kava.

Projekti „Green skills for a greener life“ eesmärk on roheliste oskuste kasvatamine täiskasvanute seas ja keskkonnasõbraliku käitumise juurutamine kodus ja töökohal.

Projekt lõpeb veebruaris 2023.

Valgamaa Kutseõppekeskus võõrustas projekti „Green skills for a greener life“ partnereid.

Ajavahemikul 14.-16. september toimus Valgamaa Kutseõppekeskuses Zemgale piirkonna personali- ja kompetentside arenduskeskuse (Jelgava, Läti), Šiauliai Linna munitsipaalse Hariduskeskuse (Šiauliai, Leedu) ja Valgamaa Kutseõppekeskuse projektis osalejate kohtumine. Seminaril tehti kokkuvõtted tehtud töödest, jagati kogemusi ja lepiti kokku edasiste tegevuste kava.

Projekti „Green skills for a greener life“ eesmärk on roheliste oskuste kasvatamine täiskasvanute seas ja keskkonnasõbraliku käitumise juurutamine kodus ja töökohal.

Projekt lõpeb veebruaris 2023.