Info esmakursuslasele


Info esmakursuslasele

 

Õppeaasta algab kursusejuhataja tunniga, milles osaledes saad olulist infot koolis õppimise ja õppekorralduse kohta.

Sessioonõppe ja töökohapõhise õppe grupid alustavad vastavalt sessioonide toimumise ajale. 

Õppetöö

Valgamaa Kutseõppekeskuses on kasutusel õppeinfosüsteem Tahvel (tahvel.edu.ee), kuhu saad sisselogida id-kaardi või mobiil-id abil.
Palun kontrolli kindlasti, et sul on võimalus antud sisselogimise vahendeid kasutada.
Kooliaasta on meie koolis jagatud kaheksaks 5-nädalaseks õppeperioodiks.
Õppetöö toimub üldjuhul igal töönädala päeval. Õppetöö algab reeglina kell 8.30.  Koolitunnid kestavad 90 minutit, mis võrdub 2 akadeemilise tunniga. 

Tunniplaan

Oma grupi tunniplaani koos toimumiskoha ja õpetaja nimega leiad siit 

Õpilaskodu

Õpilaskodusse majutamine

Leping õpilaskoduga sõlmitakse saabumispäeval. Tagatisraha 70 € peab olema tasutud enne lepingu sõlmimist. 

Loe õpilaskodu infot lähemalt siit 

Õpilaspilet ja e-post 

Kõik esmakursuslased saavad omale kooli e-posti aadressi kujul eesnimi.perenimi@vkok.ee, mille kaudu toimub suhtlus ja infovahetus kooliga.
E-posti  kontode paroolid saad esimesel koolipäeval kursusejuhataja tunnis. Õpilaspilet trükitakse esimese õppenädala jooksul ja kätte saad selle õppeosakonnast või kursusejuhatajalt.

Info esmakursuslasele

 

Õppeaasta algab kursusejuhataja tunniga, milles osaledes saad olulist infot koolis õppimise ja õppekorralduse kohta.

Sessioonõppe ja töökohapõhise õppe grupid alustavad vastavalt sessioonide toimumise ajale. 

Õppetöö

Valgamaa Kutseõppekeskuses on kasutusel õppeinfosüsteem Tahvel (tahvel.edu.ee), kuhu saad sisselogida id-kaardi või mobiil-id abil.
Palun kontrolli kindlasti, et sul on võimalus antud sisselogimise vahendeid kasutada.
Kooliaasta on meie koolis jagatud kaheksaks 5-nädalaseks õppeperioodiks.
Õppetöö toimub üldjuhul igal töönädala päeval. Õppetöö algab reeglina kell 8.30.  Koolitunnid kestavad 90 minutit, mis võrdub 2 akadeemilise tunniga. 

Tunniplaan

Oma grupi tunniplaani koos toimumiskoha ja õpetaja nimega leiad siit 

Õpilaskodu

Õpilaskodusse majutamine

Leping õpilaskoduga sõlmitakse saabumispäeval. Tagatisraha 70 € peab olema tasutud enne lepingu sõlmimist. 

Loe õpilaskodu infot lähemalt siit 

Õpilaspilet ja e-post 

Kõik esmakursuslased saavad omale kooli e-posti aadressi kujul eesnimi.perenimi@vkok.ee, mille kaudu toimub suhtlus ja infovahetus kooliga.
E-posti  kontode paroolid saad esimesel koolipäeval kursusejuhataja tunnis. Õpilaspilet trükitakse esimese õppenädala jooksul ja kätte saad selle õppeosakonnast või kursusejuhatajalt.