Suvine vastuvõtt

Järelvalve teostajaÕppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Valgamaaa Kutseõppekeskuses teostab järelvalvet:

Kaidi Maask, Kaidi.Maask@hm.ee

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis: 

Hille Voolaid, Hille.Voolaid@hm.ee

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Valgamaaa Kutseõppekeskuses teostab järelvalvet:

Kaidi Maask, Kaidi.Maask@hm.ee

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis: 

Hille Voolaid, Hille.Voolaid@hm.ee