Meie koolist

Kooli nõukogu


Valgamaa Kutseõppekeskuse nõukogu koosseis:

Margus Ojaots – direktor
Erni Ajaots - õppedirektor
Ivita Ersto – kantseleijuhataja/protokollija
Ave Kaupmees - õppetöö logistik
Maarja Adamson – kulujuht
Ahko Ahtijäinen – tehnika valdkonna õpetaja
Vidrik Ugur – tehnika valdkonna õpetaja
Sille Allik – töötajate usaldusisik
Kadri Vallimäe-Pähk – teeninduse valdkonna juhtõpetaja
Veiko Ardel – teeninduse valdkonna juhtõpetaja (logistika erialad)
Sirli Peterson - tervise valdkonna juhtõpetaja
Kaidi Loos – õpetaja/täiendkoolituse spetsialist
õpilaskonna esindaja

Valgamaa Kutseõppekeskuse nõukogu koosseis:

Margus Ojaots – direktor
Erni Ajaots - õppedirektor
Ivita Ersto – kantseleijuhataja/protokollija
Ave Kaupmees - õppetöö logistik
Maarja Adamson – kulujuht
Ahko Ahtijäinen – tehnika valdkonna õpetaja
Vidrik Ugur – tehnika valdkonna õpetaja
Sille Allik – töötajate usaldusisik
Kadri Vallimäe-Pähk – teeninduse valdkonna juhtõpetaja
Veiko Ardel – teeninduse valdkonna juhtõpetaja (logistika erialad)
Sirli Peterson - tervise valdkonna juhtõpetaja
Kaidi Loos – õpetaja/täiendkoolituse spetsialist
õpilaskonna esindaja