Meie koolist

PõhiväärtusedPÕHIVÄÄRTUSED

1.     INNOVAATILISUS - kohaneme muutuva maailmaga, oleme avatud uutele ideedele ja lahendustele ning nende rakendamisele.

2.     MEESKONNATÖÖ – hoolime, usaldame ja väärtustame üksteist ning oleme orienteeritud ühiste lahenduste leidmisele.

3.     ETTEVÕTLIKKUS – väärtustame ettevõtlikke õppureid, töötajaid (sh. õpetajaid) ja teisi koostööpartnereid, keda  iseloomustab loovus, julgus, uuenduslik mõtlemine, eneseteostusvajadus ning kartmatus eksida.

4.     KOOSTÖÖ – oleme koostööle avatud ning arvestame koostööpartnerite seisukohtade ja ettepanekutega.

 

Kooli missioon
Parendada inimeste sotsiaalset positsiooni ühiskonnas.

Kooli visioon
Tehnoloogiliste oskuste ja teadmiste arendamine ning personaalne lähenemine tagavad inimeste heaolu, ühiskonna sidususe, looduskeskkonna säilimise ja kultuuriruumi kestvuse.

Kooli tunnuslause

Põhjalikud Oskused Piirideta Piirikoolist (POPP)

 

PÕHIVÄÄRTUSED

1.     INNOVAATILISUS - kohaneme muutuva maailmaga, oleme avatud uutele ideedele ja lahendustele ning nende rakendamisele.

2.     MEESKONNATÖÖ – hoolime, usaldame ja väärtustame üksteist ning oleme orienteeritud ühiste lahenduste leidmisele.

3.     ETTEVÕTLIKKUS – väärtustame ettevõtlikke õppureid, töötajaid (sh. õpetajaid) ja teisi koostööpartnereid, keda  iseloomustab loovus, julgus, uuenduslik mõtlemine, eneseteostusvajadus ning kartmatus eksida.

4.     KOOSTÖÖ – oleme koostööle avatud ning arvestame koostööpartnerite seisukohtade ja ettepanekutega.

 

Kooli missioon
Parendada inimeste sotsiaalset positsiooni ühiskonnas.

Kooli visioon
Tehnoloogiliste oskuste ja teadmiste arendamine ning personaalne lähenemine tagavad inimeste heaolu, ühiskonna sidususe, looduskeskkonna säilimise ja kultuuriruumi kestvuse.

Kooli tunnuslause

Põhjalikud Oskused Piirideta Piirikoolist (POPP)