ROHELINE KOOL


Valgamaa Kutseõppekeskus  liitus ROHELISE KOOLI PROGRAMMIGA 2023. aasta jaanuaris. 

Programm “Roheline kool” toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi õppeasutuse igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – õpilased, õpetajad ja lapsevanemad.

 

MEIE KOOLI SAMMUD ROHELISEKS TULEVIKUKS

 

Keskkonnatöörühma liikmete nimekiri:

Kadri Vallimäe-Pähk- teenindusvaldkonna juhtõpetaja

Vidrik Ugur- tootmise ja tehnika valdkonna juhtõpetaja

Siim Villemson- kutseõpetaja (tootmise ja tehnika)

Juri Gerzanitš- kutseõpetaja (kokk)

Evelyn Tamm- loodusainete õpetaja

Karel Lillipuu- õpilane (kokk)

Miia Roberta Uibopuu-õpilane (kokk)

Kaspar Sepp- õpilane (kokk)

Oskar Männiste- õpilane (mootorsõidukitehnik)

Kevin Köster- õpilane (tisler)

Rauno Pettai- õpilane (puidutöötleja)

Ella Schults- õpilane (puidutöötleja)

 

2023/24 ÕPPEAASTA TEGEVUSKALENDER (täiendatakse kuus korra)

Valgamaa Kutseõppekeskus  liitus ROHELISE KOOLI PROGRAMMIGA 2023. aasta jaanuaris. 

Programm “Roheline kool” toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi õppeasutuse igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – õpilased, õpetajad ja lapsevanemad.

 

MEIE KOOLI SAMMUD ROHELISEKS TULEVIKUKS

 

Keskkonnatöörühma liikmete nimekiri:

Kadri Vallimäe-Pähk- teenindusvaldkonna juhtõpetaja

Vidrik Ugur- tootmise ja tehnika valdkonna juhtõpetaja

Siim Villemson- kutseõpetaja (tootmise ja tehnika)

Juri Gerzanitš- kutseõpetaja (kokk)

Evelyn Tamm- loodusainete õpetaja

Karel Lillipuu- õpilane (kokk)

Miia Roberta Uibopuu-õpilane (kokk)

Kaspar Sepp- õpilane (kokk)

Oskar Männiste- õpilane (mootorsõidukitehnik)

Kevin Köster- õpilane (tisler)

Rauno Pettai- õpilane (puidutöötleja)

Ella Schults- õpilane (puidutöötleja)

 

2023/24 ÕPPEAASTA TEGEVUSKALENDER (täiendatakse kuus korra)