Õppetöö

VÕTA


VÕTA – varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Kutseõppes on võimalik arvestada õppurite varasemat õpi- ja töökogemust (VÕTA).

VÕTA võimaldab arvestada:

  • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid;
  • töökogemuse kaudu omandatud teadmisi ja oskusi.

Taotlemisel on kõige olulisem varem õpitu sisuline sobivus õppekavaga ja vastavus kutsestandardile. Arvestada saab ainult selliseid pädevusi, mis vastavad õppekava ja arvestatava aine või mooduli õpiväljunditele.

VÕTA avalduse esitamise juhend asub siin (juhend on tehtud Lapsehoidja õppekava põhjal töökogemuse arvestamiseks).

 

VÕTA avalduste esitamise tähtaeg 10.05.2020

VÕTA komisjon toimub 21.05.2020

VÕTA – varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Kutseõppes on võimalik arvestada õppurite varasemat õpi- ja töökogemust (VÕTA).

VÕTA võimaldab arvestada:

  • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid;
  • töökogemuse kaudu omandatud teadmisi ja oskusi.

Taotlemisel on kõige olulisem varem õpitu sisuline sobivus õppekavaga ja vastavus kutsestandardile. Arvestada saab ainult selliseid pädevusi, mis vastavad õppekava ja arvestatava aine või mooduli õpiväljunditele.

VÕTA avalduse esitamise juhend asub siin (juhend on tehtud Lapsehoidja õppekava põhjal töökogemuse arvestamiseks).

 

VÕTA avalduste esitamise tähtaeg 10.05.2020

VÕTA komisjon toimub 21.05.2020