„Logistikateenuste ostmine ja müümine mitmekeelne digiõppevara“


Projekti nimetus:  Logistikateenuste ostmine ja müümine mitmekeelne digiõppevara

Projekti aeg: 1.10.2021- 10.09.2022

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Meede: Digitaalne õppevara - nutikas õppimine

Projekti eelarve: 11 101,45

Omafinantseering abikõlblikust summast (EUR) : 1 665,22

Taotletud toetuse summa (EUR) : 9 436,23

Projekti kirjeldus:

Projekti jooksul luuakse kahe mooduli “Logistika teenuste ostmine ja müümine” ja “Transpordilogistika juhtimine” ühiseid digitaalseid õppematerjale eesti, inglise ja vene keeles. Digiõpevara koosneb teooria osast, interkatiivsete ülesannete kogust, animatsioonidest ja enesekontrolli testidest ja tagasisidest. Õppematerjal sobib ka e-õppe jaoks. Annab võrdsed tingimused HEV ja tagasisidest muukeelsetele õppijatele. Innustab ka naisi valima logistika eriala ning tegema seal karjääri.

Tegevused ja vastutajad:

·       Haridustehnoloog loob õppematerjalid eesti, inglise ja vene keeles. Valmistab õperaamatu, loob Moodle kursus ja loob ekolikooti õppematerjalid kõikide koolidele kättesaadavaks. – Teostab: Eva Tšepurko Tähtajad: Moodle 1.08.2022; E- koolikoti jaoks 10.09.2022

·       Logistika õpetajad koostöös vaatavad õppekavade  lõimingud, selle põhjal otsivad 12 teemad ning loovad teooria  ja praktika materjalid (kopeerimise jaoks valmis kujul) . Nendest teemadest valivad 4 teemad( mis nii 4.tase kui 5.tase jaoks sobivad)  ja loovad materjalid inglise ja vene keeles. Ettevalmistavad lõputestid, ettevalmistavad tundide stsenaariumid.  Esitavad kujul, mis on valmis kopeerimiseks- Teostab: Veiko Ardel  ja tema meeskond ( kavatseb mitme õpetajate vahel jagada). Tähtajad: 15 märts.2022 esimene osa, 15. mai.2022 teine osa, 15 juuni 2022 kolmas osa.

·       Animatsioonide infograafika  ja videote loomine  (2 videot ja 5 animatsiooni, 10 infograafikat -Teostab: Mario Liiman tähtaeg 15.mai.2022

·       Keele korrektuur eesti keeles - Ülar Kadai- 15.juuni.2022

·       Keele korrektuur vene keeles -tuleb otsida – 15.juuni.2022

·       Keele korrektuur inglise keeles- tuleb otsida- 15.juuni 2022

·       IT spetsialisti tugi- Meelis Veemes- projekti alguses

 

----------------------------------

UUS digiõppevara!

Anname uhkusega teada, et sai valmis uus interaktiivne õppematerjal „Logistikateenuste ostmine ja müümine mitmekeelne digiõppevara“. Digiõppevara koosneb teooriaosast, interaktiivsete ülesannete kogust, animatsioonidest ja enesekontrollitestidest ja tagasisidest. Õppematerjal sobib ka e-õppe jaoks. Annab võrdsed tingimused HEV õpilastele ja tagasisidet muukeelsetele õppijatele. Innustab ka naisi valima logistika eriala ning tegema seal karjääri. Digiõppevara koostamisele panustasid Ranert Lindt, Veiko Ardel, Kaido Kokk, Maksym Misonh, Üllar Kadai, Mario, Liimann, Meelis Veemees, Eva Tšepurko. Digiõppevara on kättesaadav kõigile e-koolikoti kaudu.

https://e-koolikott.ee/.../32195-Logistikateenuste...

Projekti rahastas Euroopa Sotsiaalfond


Projekti nimetus:  Logistikateenuste ostmine ja müümine mitmekeelne digiõppevara

Projekti aeg: 1.10.2021- 10.09.2022

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Meede: Digitaalne õppevara - nutikas õppimine

Projekti eelarve: 11 101,45

Omafinantseering abikõlblikust summast (EUR) : 1 665,22

Taotletud toetuse summa (EUR) : 9 436,23

Projekti kirjeldus:


Projekti jooksul luuakse kahe mooduli “Logistika teenuste ostmine ja müümine” ja “Transpordilogistika juhtimine” ühiseid digitaalseid õppematerjale eesti, inglise ja vene keeles. Digiõpevara koosneb teooria osast, interkatiivsete ülesannete kogust, animatsioonidest ja enesekontrolli testidest ja tagasisidest. Õppematerjal sobib ka e-õppe jaoks. Annab võrdsed tingimused HEV ja tagasisidest muukeelsetele õppijatele. Innustab ka naisi valima logistika eriala ning tegema seal karjääri.

Tegevused ja vastutajad:

·       Haridustehnoloog loob õppematerjalid eesti, inglise ja vene keeles. Valmistab õperaamatu, loob Moodle kursus ja loob ekolikooti õppematerjalid kõikide koolidele kättesaadavaks. – Teostab: Eva Tšepurko Tähtajad: Moodle 1.08.2022; E- koolikoti jaoks 10.09.2022

·       Logistika õpetajad koostöös vaatavad õppekavade  lõimingud, selle põhjal otsivad 12 teemad ning loovad teooria  ja praktika materjalid (kopeerimise jaoks valmis kujul) . Nendest teemadest valivad 4 teemad( mis nii 4.tase kui 5.tase jaoks sobivad)  ja loovad materjalid inglise ja vene keeles. Ettevalmistavad lõputestid, ettevalmistavad tundide stsenaariumid.  Esitavad kujul, mis on valmis kopeerimiseks- Teostab: Veiko Ardel  ja tema meeskond ( kavatseb mitme õpetajate vahel jagada). Tähtajad: 15 märts.2022 esimene osa, 15. mai.2022 teine osa, 15 juuni 2022 kolmas osa.

·       Animatsioonide infograafika  ja videote loomine  (2 videot ja 5 animatsiooni, 10 infograafikat -Teostab: Mario Liiman tähtaeg 15.mai.2022

·       Keele korrektuur eesti keeles - Ülar Kadai- 15.juuni.2022

·       Keele korrektuur vene keeles -tuleb otsida – 15.juuni.2022

·       Keele korrektuur inglise keeles- tuleb otsida- 15.juuni 2022

·       IT spetsialisti tugi- Meelis Veemes- projekti alguses

 

----------------------------------

UUS digiõppevara!

Anname uhkusega teada, et sai valmis uus interaktiivne õppematerjal „Logistikateenuste ostmine ja müümine mitmekeelne digiõppevara“. Digiõppevara koosneb teooriaosast, interaktiivsete ülesannete kogust, animatsioonidest ja enesekontrollitestidest ja tagasisidest. Õppematerjal sobib ka e-õppe jaoks. Annab võrdsed tingimused HEV õpilastele ja tagasisidet muukeelsetele õppijatele. Innustab ka naisi valima logistika eriala ning tegema seal karjääri. Digiõppevara koostamisele panustasid Ranert Lindt, Veiko Ardel, Kaido Kokk, Maksym Misonh, Üllar Kadai, Mario, Liimann, Meelis Veemees, Eva Tšepurko. Digiõppevara on kättesaadav kõigile e-koolikoti kaudu.

https://e-koolikott.ee/.../32195-Logistikateenuste...

Projekti rahastas Euroopa Sotsiaalfond