Uudised

Kutseõppes koguvad populaarsust mootorsõidukitehniku ja koka erialad 02. august Valgamaa Kutseõppekeskus


Kutseõppes koguvad populaarsust mootorsõidukitehniku ja koka erialad

·Õppijate kasvanud huvist hoolimata on tööjõu puudujääk endiselt suur

·Valgamaa Kutseõppekeskusele on laekunud juba üle 400 avalduse

·Kutsehariduse taotlejate arv kasvab aasta aastalt

Töökohapõhise õppe kõrval on Valgamaa Kutseõppekeskuses tänavu osutunud kõige populaarsemaks mootorsõidukitehniku ja koka erialad. Mõlema eriala kutseoskuste järele on ka tööturul kõige suurem nõudlus.

„Kui ülikoolides on pilt juba kesksuveks selge, siis kutsehariduses langeb vastuvõttude kõrghooaeg sageli just augustikuusse. Valgamaa Kutseõppekeskusele on laekunud juba üle 400 avalduse ning uusi avaldusi lisandub iga päev,“ rääkis Valgamaa Kutseõppekeskuse õppedirektor Erni Ajaots. „Näeme, et osade suundade vastu on huvi suurem ning just nendel erialadel on ka kõige rohkem vabu töökohti. Näiteks on Töötukassa andmetel eriti suur kokkade puudujääk Hiiu, Põlva ja Pärnu maakonnas ning mootorsõidukitehnikutest tuntakse puudust pea kõikjal Eestis. See annab õppijatele kindlustunde, et peale kooli lõpetamist on võimalik valitud erialal kohe tööle asuda.“

Valgamaa Kutseõppekeskuse meeskond näeb oma igapäevatöös, et kutsehariduse maine Eestis on järk järgult paranemas. Seda kinnitavad ka vastuvõtunumbrid, mis on üle riigi väikeses tõusutrendis (2021. aastal ligi 1% kõrgem kui varasemalt). Sellel, et nii noored kui ka juba täiskasvanud õppurid aina enam kutsehariduse poole vaatavad, näeb õppedirektor Erni Ajaots kahte peamist põhjust.

„Üheks põhjuseks on kindlasti kaasaegne õppekorraldus, tänapäevane kutseharidus on nimelt väga erinev sellest, mida vanem põlvkond oma noorusajast meenutada võib. Valgamaa Kutseõppekeskuses anname nii erialaoskused kui üldteadmised paindlikul ning õppija vajadustest ja elukorraldusest lähtuval viisil,“ selgitas Erni Ajaots. „Teiseks mõjutab kutsehariduse rolli kasvu olukord tööturul, kutseoskuste omandamine annab noorele inimesele konkurentsieelise ning kindluse tuleviku suhtes, sest omandatakse oskused ja vilumused, mille järele on tööandjatel suur vajadus.“

„Tehnilistest aladest pakume õpet nii mootorsõidukitehnikutele kui diagnostikutele, tisleritele ja puidutöötlejatele, aga ka logistikutele ja veokorraldajatele. Tervise ja heaoluga seotud erialadest on hinnas sotsiaal- ja tervishoiu spetsialisti eriala, aga ka hooldustöötaja ning lapsehoidja kutse. Lisaks muidugi kokkade, abikokkade ning toitlustusteenindajate koolitamine. Kõigi nimetatute järele on tööturul suur nõudlus,“ lisas Erni Ajaots.

Valgamaa Kutseõppekeskuse vastuvõtt kestab tänavu 14. augustini. Kool ootab õppima kõiki soovijaid, sõltumata vanusest või elukohast. Et õppetöö kulgeks sujuvamalt, pakub Valgamaa Kutseõppekeskus nii erinevaid tugiteenuseid ja konsultatsioone kui e-õppe võimalust, samuti lisateenuseid, nagu ühiselamu ja sportimisvõimalused.  

Avaldusi sisseastumiseks saab esitada vastuvõtu keskkonnas www.SAIS.ee ning koolis kohapeal. Täpsema info leiab Valgamaa Kutseõppekeskuse kodulehelt: https://www.vkok.ee/

Täpsem info:

Erni Ajaots, Valgamaa Kutseõppekeskuse õppedirektor

E-post: Erni.Ajaots@vkok.ee

Telefon: +372 517 9695

Kutseõppes koguvad populaarsust mootorsõidukitehniku ja koka erialad

·Õppijate kasvanud huvist hoolimata on tööjõu puudujääk endiselt suur

·Valgamaa Kutseõppekeskusele on laekunud juba üle 400 avalduse

·Kutsehariduse taotlejate arv kasvab aasta aastalt

Töökohapõhise õppe kõrval on Valgamaa Kutseõppekeskuses tänavu osutunud kõige populaarsemaks mootorsõidukitehniku ja koka erialad. Mõlema eriala kutseoskuste järele on ka tööturul kõige suurem nõudlus.

„Kui ülikoolides on pilt juba kesksuveks selge, siis kutsehariduses langeb vastuvõttude kõrghooaeg sageli just augustikuusse. Valgamaa Kutseõppekeskusele on laekunud juba üle 400 avalduse ning uusi avaldusi lisandub iga päev,“ rääkis Valgamaa Kutseõppekeskuse õppedirektor Erni Ajaots. „Näeme, et osade suundade vastu on huvi suurem ning just nendel erialadel on ka kõige rohkem vabu töökohti. Näiteks on Töötukassa andmetel eriti suur kokkade puudujääk Hiiu, Põlva ja Pärnu maakonnas ning mootorsõidukitehnikutest tuntakse puudust pea kõikjal Eestis. See annab õppijatele kindlustunde, et peale kooli lõpetamist on võimalik valitud erialal kohe tööle asuda.“

Valgamaa Kutseõppekeskuse meeskond näeb oma igapäevatöös, et kutsehariduse maine Eestis on järk järgult paranemas. Seda kinnitavad ka vastuvõtunumbrid, mis on üle riigi väikeses tõusutrendis (2021. aastal ligi 1% kõrgem kui varasemalt). Sellel, et nii noored kui ka juba täiskasvanud õppurid aina enam kutsehariduse poole vaatavad, näeb õppedirektor Erni Ajaots kahte peamist põhjust.

„Üheks põhjuseks on kindlasti kaasaegne õppekorraldus, tänapäevane kutseharidus on nimelt väga erinev sellest, mida vanem põlvkond oma noorusajast meenutada võib. Valgamaa Kutseõppekeskuses anname nii erialaoskused kui üldteadmised paindlikul ning õppija vajadustest ja elukorraldusest lähtuval viisil,“ selgitas Erni Ajaots. „Teiseks mõjutab kutsehariduse rolli kasvu olukord tööturul, kutseoskuste omandamine annab noorele inimesele konkurentsieelise ning kindluse tuleviku suhtes, sest omandatakse oskused ja vilumused, mille järele on tööandjatel suur vajadus.“

„Tehnilistest aladest pakume õpet nii mootorsõidukitehnikutele kui diagnostikutele, tisleritele ja puidutöötlejatele, aga ka logistikutele ja veokorraldajatele. Tervise ja heaoluga seotud erialadest on hinnas sotsiaal- ja tervishoiu spetsialisti eriala, aga ka hooldustöötaja ning lapsehoidja kutse. Lisaks muidugi kokkade, abikokkade ning toitlustusteenindajate koolitamine. Kõigi nimetatute järele on tööturul suur nõudlus,“ lisas Erni Ajaots.

Valgamaa Kutseõppekeskuse vastuvõtt kestab tänavu 14. augustini. Kool ootab õppima kõiki soovijaid, sõltumata vanusest või elukohast. Et õppetöö kulgeks sujuvamalt, pakub Valgamaa Kutseõppekeskus nii erinevaid tugiteenuseid ja konsultatsioone kui e-õppe võimalust, samuti lisateenuseid, nagu ühiselamu ja sportimisvõimalused.  

Avaldusi sisseastumiseks saab esitada vastuvõtu keskkonnas www.SAIS.ee ning koolis kohapeal. Täpsema info leiab Valgamaa Kutseõppekeskuse kodulehelt: https://www.vkok.ee/

Täpsem info:

Erni Ajaots, Valgamaa Kutseõppekeskuse õppedirektor

E-post: Erni.Ajaots@vkok.ee

Telefon: +372 517 9695