Uudised

Sõlmiti koostöölepingu “Karjääriõpetus – suunanäitaja elukutse valikul” 7 kooli vahel 24. september hiie.taniloo@vkok.ee


20. septembril allkirjastasid Valga Põhikoolis koostöölepingu “Karjääriõpetus – suunanäitaja elukutse valikul” Valga Gümnaasium, Valga Põhikool, Valgamaa Kutseõppekeskus, Valga Priimetsa Kool, Lüllemäe Põhikool, Hargla Kool ja Tsirguliina Kool.

Karjääriõpetus võimaldab õpilastel põhikooli riikliku õppekava alusel ettenähtud valikainete raames omandada esmaseid kutse-, eri- ja ametialaseid kompetentse.

2021/2022. õppeaastal toimuvad karjääripäevad Valgamaa Kutseõppekeskususes järgmistel kuupäevadel: 24. september, 15. oktoober, 19. november, 10. detsember, 28. jaanuar, 18. veebruar ja 18. märts

Suur aitäh meie partnerkoolidele oma õpilaste usaldamise eest meile!

20. septembril allkirjastasid Valga Põhikoolis koostöölepingu “Karjääriõpetus – suunanäitaja elukutse valikul” Valga Gümnaasium, Valga Põhikool, Valgamaa Kutseõppekeskus, Valga Priimetsa Kool, Lüllemäe Põhikool, Hargla Kool ja Tsirguliina Kool.

Karjääriõpetus võimaldab õpilastel põhikooli riikliku õppekava alusel ettenähtud valikainete raames omandada esmaseid kutse-, eri- ja ametialaseid kompetentse.

2021/2022. õppeaastal toimuvad karjääripäevad Valgamaa Kutseõppekeskususes järgmistel kuupäevadel: 24. september, 15. oktoober, 19. november, 10. detsember, 28. jaanuar, 18. veebruar ja 18. märts

Suur aitäh meie partnerkoolidele oma õpilaste usaldamise eest meile!