NõustamineÕppetöö korralduslikes küsimustes nõustab  Valgamaa Kutseõppekeskuses õppeosakonnas õppesekretär Airi Poola, airi.poola@vkok.ee. +37256483276.

 

Kursusejuhendaja on õpilase esmaseks toetajaks ja nõustajaks. Kursusejuhendaja nõustab ja toetab õpilast kooliellu sisseelamisel, õpiraskuste korral, toetuste taotlemisel, akadeemilise puhkuse ja individuaalse õppekava taotlemisel. Korraldab õpilase õppetööga seotud koostööd ja tagab info liikumise õpetajate, kooli ja kodu vahel. Jälgib õpilase individuaalset arengut, kaasates vajadusel õpilase lähedasi pereliikmeid.  Viib läbi korra aastas õpilasega arenguvestluse.

 

Tehnika-, tootmise- ja ehituse valdkonna kursusejuhendaja 2020/2021 õppeaastal:

Ahko Ahtijäinen, ahko.ahtijainen@vkok.ee, +372 5629 1882

Vidrik Ugur, vidrik.ugur@vkok.ee, +372 5862 6661

Teeninduse valdkonna kursusejuhendajad 2020/2021 õppeaastal:

Reelika Liivak,  reelika.liivak@vkok.ee, +372 5648 4172

Kadri Vallimäe-Pähk, kadri.vallimae-pahk@vkok.ee, +372 5699 8381

Ave Kaupmees, ave.kaupmees@vkok.ee

Tervise- ja heaolu valdkonna kursusejuhendajad 2020/2021 õppeaastal:

Tiia Peebo, tiia.peebo@vkok.ee, +372 5685 5514

Ester Siirak, ester.siirak@vkok.ee, +372 56674288

Fredy Lumi, fredy.lumi@vkok.ee, +372 5048 562

Janika Ploom, janika.ploom@vkok.ee, +372 5621 8762

Kärt Kuvvas-Mekk,  kart.kuvvas-mekk@vkok.ee, +372 5620 5287

Palmi Lahe, palmi.lahe@vkok.ee

 

Kursusejuhatajad gruppide lõikes leiab siit

Praktikajuhendajad gruppide lõikes leiab siit

 

Psühholoogilist tuge õpilastele pakub  Reelika Liivak (ruum A202), reelika.liivak@vkok.ee, +372 5648 4172.

Hea õpilane, ootan sind …

Oled mures iseenda või oma lähedase pärast. Tunned end pidevalt halvasti, igapäevased kohustused ja õppimine on pingutustnõudev, tekkinud on arusaamatused kaasõpilaste ja õpetajatega. Vajad ära kuulamist, mõistmist, tahad end lihtsalt tühjaks rääkida või ükskõik millisel teemal nõu pidada.

Hea vanem ja õpetaja …

Pöördu, kui märkad ootamatut muutust lapse käitumises, õppetöös, oled mures lapse meeleolu või toimetuleku pärast.

 

Sotsiaalpedagoogi tuge pakub õpilasteke Janika Ploom (ruum A204), janika.ploom@vkok.ee, +372 5621 8762.

Hea õpilane, ootan sind …

Oled mures oma mõtete, tunnete või tervise pärast.  Vajad tuge erinevate probleemide korral, mis segavad õppetööd. Tunned, et konfliktid koolikaaslaste, õpetajate või pereliikmetega on pinget tekitavad.

Hea vanem ja õpetaja …

Pöördu, kui noore elus on toimunud muudatused, millest kool võiks teada. Märkad muutuseid tema käitumisel ja õppetööl. Kodus on majanduslikud raskused ning Sa ei tea, kust leida abi.

 

Digitehnoloogilist tuge pakub õpilastele haridustehnoloog Eva Tšepurko, eva.tsepurko@vkok.ee

Karjäärinõustamist viib kool läbi koostöös Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnaga, e-post: valga.karjäärikeskus@tootukassa.ee, 766 6250

 

Abiks karjääriplaneerimisel:

http://www.tootukassa.ee - info Töötukassa poolt pakutavate karjääriteenuste kohta

http://www.minukarjaar.ee - karjääri teemadega seotud veebileht

 

Haridusliku erivajadusega (HEV)  õppija toetamiseks on loodud koolis tugirühm, mis tuvastab õpilase erivajaduse ning määrab vajalikud tugiteenused või tugimeetmed ja koostab rakendusplaani.

Kooli tugirühma kuuluvad: Janika Ploom, Maigi Lepik, Reelika Liivak, Vidrik Ugur, Airi Poola

 

Rohkem informatsiooni HEV õppija vastuvõtmise kohta leiab siit siit https://www.vkok.ee/et/oppima/hev-oppijale

 

Kasulikke viiteid:

Haridusliku eriavajadusega õpilase kutseõppeasutuse õppimise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/108012019008

HEV kutseõppes http://www.kutseharidus.ee/hea-teada/hev-kutseoppes/

Valgamaa Kutseõppekeskuses on moodustatud õppekomisjon, mis tegeleb õpilase kohanemis- ja õpiraskuste, õppevõlgnevuste ennetamise ja kõrvaldamisega. Õppekomisjoni kuuluvad: Maigi Lepik, Reelika Liivak, Airi Poola, Ahko Ahtijainen, Vidrik Ugur, Ester Siirak.

 

Muud koolivälised abikontaktid:

MTÜ Peaasjad www.peaasi.ee
MTÜ Lahendus.net www.lahendus.net
Politsei- ja Piirivalveamet www.politsei.ee/veebikonstaabel

MTÜ Ohvriabi http://www.ohvriabi.ee/

Lasteabi www.lasteabi.ee

Hädaabi 112
Lasteabitelefon 116 111
Noorte Usaldustelefon 646 6666
Psüühikaprobleemide nõustamistelefon 52 94675 E-R kell 13.00-14.00
Lapse uimastikahtluse korral nõustamine 697 7292

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefon 116006

Õppetöö korralduslikes küsimustes nõustab  Valgamaa Kutseõppekeskuses õppeosakonnas õppesekretär Airi Poola, airi.poola@vkok.ee. +37256483276.

 

Kursusejuhendaja on õpilase esmaseks toetajaks ja nõustajaks. Kursusejuhendaja nõustab ja toetab õpilast kooliellu sisseelamisel, õpiraskuste korral, toetuste taotlemisel, akadeemilise puhkuse ja individuaalse õppekava taotlemisel. Korraldab õpilase õppetööga seotud koostööd ja tagab info liikumise õpetajate, kooli ja kodu vahel. Jälgib õpilase individuaalset arengut, kaasates vajadusel õpilase lähedasi pereliikmeid.  Viib läbi korra aastas õpilasega arenguvestluse.

 

Tehnika-, tootmise- ja ehituse valdkonna kursusejuhendaja 2020/2021 õppeaastal:

Ahko Ahtijäinen, ahko.ahtijainen@vkok.ee, +372 5629 1882

Vidrik Ugur, vidrik.ugur@vkok.ee, +372 5862 6661

Teeninduse valdkonna kursusejuhendajad 2020/2021 õppeaastal:

Reelika Liivak,  reelika.liivak@vkok.ee, +372 5648 4172

Kadri Vallimäe-Pähk, kadri.vallimae-pahk@vkok.ee, +372 5699 8381

Ave Kaupmees, ave.kaupmees@vkok.ee

Tervise- ja heaolu valdkonna kursusejuhendajad 2020/2021 õppeaastal:

Tiia Peebo, tiia.peebo@vkok.ee, +372 5685 5514

Ester Siirak, ester.siirak@vkok.ee, +372 56674288

Fredy Lumi, fredy.lumi@vkok.ee, +372 5048 562

Janika Ploom, janika.ploom@vkok.ee, +372 5621 8762

Kärt Kuvvas-Mekk,  kart.kuvvas-mekk@vkok.ee, +372 5620 5287

Palmi Lahe, palmi.lahe@vkok.ee

 

Kursusejuhatajad gruppide lõikes leiab siit

Praktikajuhendajad gruppide lõikes leiab siit

 

Psühholoogilist tuge õpilastele pakub  Reelika Liivak (ruum A202), reelika.liivak@vkok.ee, +372 5648 4172.

Hea õpilane, ootan sind …

Oled mures iseenda või oma lähedase pärast. Tunned end pidevalt halvasti, igapäevased kohustused ja õppimine on pingutustnõudev, tekkinud on arusaamatused kaasõpilaste ja õpetajatega. Vajad ära kuulamist, mõistmist, tahad end lihtsalt tühjaks rääkida või ükskõik millisel teemal nõu pidada.

Hea vanem ja õpetaja …

Pöördu, kui märkad ootamatut muutust lapse käitumises, õppetöös, oled mures lapse meeleolu või toimetuleku pärast.

 

Sotsiaalpedagoogi tuge pakub õpilasteke Janika Ploom (ruum A204), janika.ploom@vkok.ee, +372 5621 8762.

Hea õpilane, ootan sind …

Oled mures oma mõtete, tunnete või tervise pärast.  Vajad tuge erinevate probleemide korral, mis segavad õppetööd. Tunned, et konfliktid koolikaaslaste, õpetajate või pereliikmetega on pinget tekitavad.

Hea vanem ja õpetaja …

Pöördu, kui noore elus on toimunud muudatused, millest kool võiks teada. Märkad muutuseid tema käitumisel ja õppetööl. Kodus on majanduslikud raskused ning Sa ei tea, kust leida abi.

 

Digitehnoloogilist tuge pakub õpilastele haridustehnoloog Eva Tšepurko, eva.tsepurko@vkok.ee

Karjäärinõustamist viib kool läbi koostöös Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnaga, e-post: valga.karjäärikeskus@tootukassa.ee, 766 6250

 

Abiks karjääriplaneerimisel:

http://www.tootukassa.ee - info Töötukassa poolt pakutavate karjääriteenuste kohta

http://www.minukarjaar.ee - karjääri teemadega seotud veebileht

 

Haridusliku erivajadusega (HEV)  õppija toetamiseks on loodud koolis tugirühm, mis tuvastab õpilase erivajaduse ning määrab vajalikud tugiteenused või tugimeetmed ja koostab rakendusplaani.

Kooli tugirühma kuuluvad: Janika Ploom, Maigi Lepik, Reelika Liivak, Vidrik Ugur, Airi Poola

 

Rohkem informatsiooni HEV õppija vastuvõtmise kohta leiab siit siit https://www.vkok.ee/et/oppima/hev-oppijale

 

Kasulikke viiteid:

Haridusliku eriavajadusega õpilase kutseõppeasutuse õppimise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/108012019008

HEV kutseõppes http://www.kutseharidus.ee/hea-teada/hev-kutseoppes/

Valgamaa Kutseõppekeskuses on moodustatud õppekomisjon, mis tegeleb õpilase kohanemis- ja õpiraskuste, õppevõlgnevuste ennetamise ja kõrvaldamisega. Õppekomisjoni kuuluvad: Maigi Lepik, Reelika Liivak, Airi Poola, Ahko Ahtijainen, Vidrik Ugur, Ester Siirak.

 

Muud koolivälised abikontaktid:

MTÜ Peaasjad www.peaasi.ee
MTÜ Lahendus.net www.lahendus.net
Politsei- ja Piirivalveamet www.politsei.ee/veebikonstaabel

MTÜ Ohvriabi http://www.ohvriabi.ee/

Lasteabi www.lasteabi.ee

Hädaabi 112
Lasteabitelefon 116 111
Noorte Usaldustelefon 646 6666
Psüühikaprobleemide nõustamistelefon 52 94675 E-R kell 13.00-14.00
Lapse uimastikahtluse korral nõustamine 697 7292

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefon 116006