News

Õppija Kaidi Ojamäe lugu 13. May hiie.taniloo@vkok.ee


Kuidas ma sattusin õppima Valgamaa Kutseõppekeskusesse ja mis see on mulle andnud?

Täna ma õpin üheaastasel sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsailisti õppekaval, mille lõpetan sügisel.

Kuidas kõik algas...

2017 aastal käisin lapsehoidja koolitusel ning peale koolituse lõppu sooritasin ka kutseeksami „Lapsehoidja tase 4”. Koolituse ajal olin kaks nädalat praktikal kohalikus lasteaias ja juba siis tehti mulle pakkumine tulla peale koolituse lõppu lasteaeda tööle. Alguses olin ma tugiisik ühele poisile aga 2017 aasta septembrist asusin tööle abiõpetajana sõimerühmas.

Enne puudus mul täielikult teadmine, kui palju on erivajadustega lapsi. Lasteaias töötamine avas mu silmad ja ma tundsin, et tahaks ennast edasi täiendada erivajaduste valdkonnas, et oskaks lastele abiks olla.

Eks natuke hirmu tekitas ikka, et uuesti kooli minna ja hakata õppima. Aga ma ei kahetse seda üldse, et alustasin õpinguid. Mul on väga toredad õppejõud ning ühtehoidev õppegrupp.

Olen selle õppeaasta jooksul saanud väga palju uusi teadmisi, mida saan oma töös edaspidi kasutada.

Kutsun Sind üles muutma oma elu, ära kõhkle, alusta õpingutega juba täna!

Lapsehoidja eriala kohta saad lugeda siit

STS20tPaide õppegrupi õpilane Kaidi Ojamäe

Kuidas ma sattusin õppima Valgamaa Kutseõppekeskusesse ja mis see on mulle andnud?

Täna ma õpin üheaastasel sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsailisti õppekaval, mille lõpetan sügisel.

Kuidas kõik algas...

2017 aastal käisin lapsehoidja koolitusel ning peale koolituse lõppu sooritasin ka kutseeksami „Lapsehoidja tase 4”. Koolituse ajal olin kaks nädalat praktikal kohalikus lasteaias ja juba siis tehti mulle pakkumine tulla peale koolituse lõppu lasteaeda tööle. Alguses olin ma tugiisik ühele poisile aga 2017 aasta septembrist asusin tööle abiõpetajana sõimerühmas.

Enne puudus mul täielikult teadmine, kui palju on erivajadustega lapsi. Lasteaias töötamine avas mu silmad ja ma tundsin, et tahaks ennast edasi täiendada erivajaduste valdkonnas, et oskaks lastele abiks olla.

Eks natuke hirmu tekitas ikka, et uuesti kooli minna ja hakata õppima. Aga ma ei kahetse seda üldse, et alustasin õpinguid. Mul on väga toredad õppejõud ning ühtehoidev õppegrupp.

Olen selle õppeaasta jooksul saanud väga palju uusi teadmisi, mida saan oma töös edaspidi kasutada.

Kutsun Sind üles muutma oma elu, ära kõhkle, alusta õpingutega juba täna!

Lapsehoidja eriala kohta saad lugeda siit

STS20tPaide õppegrupi õpilane Kaidi Ojamäe