Õppetöö

Töökohapõhine õpe


Toetuste andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) elluviimiseks. Loe rohkem siit

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe vorm, mille puhul vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes. Õpilane läbib 1/3 õppest koolis ja 2/3 õppest ettevõttes. Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades oma ala meistrite juhendamisel ettevõttes.

 • Õppe aluseks on õppekava, mis on valminud kutseõppeasutuse ja ettevõtte koostöös.
 • Õppe läbiviimiseks sõlmivad kool, õpilane ja ettevõte kolmepoolse praktikalepingu.
 • Õpilasel on kaks juhendajat – üks koolis ja teine ettevõttes. Töökohapoolne juhendaja on kogenud praktik, kes toetab õppijat kutsetöös vajalike oskuste omandamisel.
 • Õppija täidab ettevõttes juhendaja käe all erinevaid tööülesandeid. Sellele lisandub teoreetilisem õppetöö koolis.
 • Ettevõte maksab õpilasele palka, mis ei tohi olla väiksem riiklikust miinimumpalgast. Kui õpilase ja ettevõtte vahel on juba kehtiv tööleping, siis lisatasu õppimise eest ei maksta.
 • Õppe läbimisel saab õpilane kooli lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel ka kutsetunnistuse

Tutvuda saab õppekavadega siit

Valgamaa Kutseõppekeskuse töökohapõhise õppe koordinaator on Kärt Kuvvas-Mekk, 5818 3980

 

PRÕM programmi ESF toetuse on saanud järgmised projketid:

Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul

Praktikasüsteemi arendamine Valgamaa Kutseõppekeskuses

PRÕM tegevus 8.7 „Kutsehariduse maine tõstmine”

 

 

Meie kooli PRÕMI UUDISED

https://www.facebook.com/ZubeydeHanimProjePlatformu/posts/325102841413448 Erasmus+

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/posts/2363355190403214 Nukitsamees

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/posts/2325911400814260 Koostööpartnerite tunnustanine

 

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/posts/2378356958903037 Puhastusteenindaja

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/posts/2216650225073712 Kutsevõistlus

 

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/posts/2182179968520738 TÜ Kliinikumi algus

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/posts/2170548449683890 Viljandi lõpupidu

 

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/photos/a.203050536433701/2160837673988301/?type=3 vastuvõtt

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/videos/2040138572724879/ Koostöö Töötukassaga

 

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/posts/2021527574585979 lõpetajate pidulik vastuvõtt

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/posts/2014287645309972 uued õppevahendid

 

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/posts/1957546180984119 Noor Meister 2018

 

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/posts/1930130207059050 praktikajuhendajate koolitus

Valga haigla õpipoisid meie kooli innovatsiooniklassis

Täna lõpetasid kooli töökohapõhise õppe müüja-klienditeenindajad

Õpipoisiõpe kogub populaarsust Valgamaalase vaheleht 16. veebruar 2017

Valgamaa Kutseõppekeskus alustab õpipoisiõppega Valga Haigla ASis Loe edasi

Toetuste andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) elluviimiseks. Loe rohkem siit

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe vorm, mille puhul vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes. Õpilane läbib 1/3 õppest koolis ja 2/3 õppest ettevõttes. Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades oma ala meistrite juhendamisel ettevõttes.

 • Õppe aluseks on õppekava, mis on valminud kutseõppeasutuse ja ettevõtte koostöös.
 • Õppe läbiviimiseks sõlmivad kool, õpilane ja ettevõte kolmepoolse praktikalepingu.
 • Õpilasel on kaks juhendajat – üks koolis ja teine ettevõttes. Töökohapoolne juhendaja on kogenud praktik, kes toetab õppijat kutsetöös vajalike oskuste omandamisel.
 • Õppija täidab ettevõttes juhendaja käe all erinevaid tööülesandeid. Sellele lisandub teoreetilisem õppetöö koolis.
 • Ettevõte maksab õpilasele palka, mis ei tohi olla väiksem riiklikust miinimumpalgast. Kui õpilase ja ettevõtte vahel on juba kehtiv tööleping, siis lisatasu õppimise eest ei maksta.
 • Õppe läbimisel saab õpilane kooli lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel ka kutsetunnistuse

Tutvuda saab õppekavadega siit

Valgamaa Kutseõppekeskuse töökohapõhise õppe koordinaator on Kärt Kuvvas-Mekk, 5818 3980

 

PRÕM programmi ESF toetuse on saanud järgmised projketid:

Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul

Praktikasüsteemi arendamine Valgamaa Kutseõppekeskuses

PRÕM tegevus 8.7 „Kutsehariduse maine tõstmine”

 

 

Meie kooli PRÕMI UUDISED

https://www.facebook.com/ZubeydeHanimProjePlatformu/posts/325102841413448 Erasmus+

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/posts/2363355190403214 Nukitsamees

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/posts/2325911400814260 Koostööpartnerite tunnustanine

 

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/posts/2378356958903037 Puhastusteenindaja

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/posts/2216650225073712 Kutsevõistlus

 

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/posts/2182179968520738 TÜ Kliinikumi algus

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/posts/2170548449683890 Viljandi lõpupidu

 

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/photos/a.203050536433701/2160837673988301/?type=3 vastuvõtt

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/videos/2040138572724879/ Koostöö Töötukassaga

 

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/posts/2021527574585979 lõpetajate pidulik vastuvõtt

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/posts/2014287645309972 uued õppevahendid

 

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/posts/1957546180984119 Noor Meister 2018

 

https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/posts/1930130207059050 praktikajuhendajate koolitus

Valga haigla õpipoisid meie kooli innovatsiooniklassis

Täna lõpetasid kooli töökohapõhise õppe müüja-klienditeenindajad

Õpipoisiõpe kogub populaarsust Valgamaalase vaheleht 16. veebruar 2017

Valgamaa Kutseõppekeskus alustab õpipoisiõppega Valga Haigla ASis Loe edasi