Vastuvõtt 2022/2023

Lähtu eriala valikul enda soovidest ja vajadustest. 
Tutvu, milline õppevorm sulle kõige paremini sobib.
Veendu, et su eelnev haridus on õpingute alustamiseks piisav.
Kui Sul on veel eriala kohta küsimusi, siis kirjuta poppkool@vkok.ee

või helista 76 63 222

Sisseastumise dokumendid

Tutvu erialadega
Vali õppevorm sulle kõige paremini sobib
Esita avaldus
Tule vestlusele
Kinnita õppima asumine

Talvine vastuvõtt  01.12.2022-31.01.2023

Pottsepp-sell (sessioonõpe)

Õppetase: 3. taseme kutseõpe

Õppevorm: statsionaarne õpe - koolipõhine õpe

Nominaalaeg: 1 aasta

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö asukoht: Valga

Pottsepp-selli õppekavale on oodatud õppima kõik, kes soovivad omandada Pottsepp-sell, tase 3 kutse. Õppima asumine ei eelda põhihariduse olemasolu.  Õpe kestab 1 aasta ja lõpeb kutsekvalifikatsioonieksamiga. 

Põhiõpingute moodulid:

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Müüritisküttekollete ehitamine
 • Pottsepa alusteadmised
 • Tootja vastutusega valmiskütteseadmete paigaldamine

NB! Õpe toimub sessioonidena.

Vastuvõtuinfo: Pottsepp-selli eriala vestlused toimuvad 03.02.2022 kell 09.00 - 15.00 telefoni teel. Kandidaadiga võetakse ühendust avaldusel märgitud telefoni numbri kaudu.  

Pehme mööbli valmistaja (sessioonõpe)

Õppetase: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevorm: mittestatsionaarne õpe

Nominaalaeg: 1 aasta

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö asukoht: Valga

Pehme mööbli valmistaja õppekavale on oodatud õppima kõik, kes soovivad omandada Pehme mööbli valmistaja, tase 4 kutse. Õppima asumine eeldab põhihariduse olemasolu. Õpe kestab 1 aasta ja lõpeb kutsekvalifikatsioonieksamiga. 

Põhiõpingute mooodulid:

 • Sissejuhatus pehme mööbli valmistaja eriala õpingutesse
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Mööbli karkassi koostamine
 • Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide juurdelõikus ja õmblemine
 • Mööbli karkassi pealistamine, polsterdamine ja pakkimine

NB! Õpe toimub sessioonidena.

Vastuvõtuinfo: Pehme mööbli valmistaja eriala vestlused toimuvad 02.02.2022 kell 09.00 - 15.00 telefoni teel. Kandidaadiga võetakse ühendust avaldusel märgitud telefoni numbri kaudu.  

Hooldustöötaja (töökohapõhine õpe)

Õppetase: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevorm: statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe

Nominaalaeg: 2 aastat

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö asukoht: Põltsamaa, Valga, Rakvere

Hooldustöötaja õppekavale on oodatud õppima kõik, kes soovivad omandada Hooldustöötaja, tase 4 kutse. Õppima asumine eeldab põhihariduse olemasolu. Õpe kestab 2 aastat ja lõpeb kutsekvalifikatsioonieksamiga.

Põhiõpingute moodulid:

 • Abivajaja arendamine, juhendamine ja aktiviseerimine
 • Hoolduse alused
 • Hooldustoimingud
 • Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine
 • Praktika
 • Töö eakatega
 • Töö erivajadusega inimesega
 • Töö lastega peredega
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

NB! Tegemist on töökohapõhise õppega, mis eeldab antud valdkonnas töötamist.

Vastuvõtuinfo: Hooldustöötaja eriala infotund toimub 12.12.2022 kell 11.00 veebis. Liituda saab järgneva lingi kaudu: meet.google.com/yhc-jdsc-nvn

Lapsehoidja jätkuõpe (töökohapõhine õpe)

Õppetase: 5. taseme kutseõppe jätkuõpe

Õppevorm: statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe

Nominaalaeg: 6 kuud

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö asukoht: Saku, Tartu

Lapsehoidja õppekavale on oodatud õppima kõik, kes soovivad omandada Lapsehoidja, tase 5 kutse. Õppima asumine eeldab keskhariduse ja lapsehoidja tase 4 kutse olemasolu. Õpe kestab 6 kuud ja lõpeb kutsekvalifikatsioonieksamiga.

Põhiõpingute moodulid:

 • Koostöö lapsevanema või hooldajaga
 • Erivajadusega lapse hoidmine ja suure hooldusvajadusega lapse hooldamine
 • Kolleegide juhendamine ja juhendmaterjalide koostamine
 • Praktika

NB! Tegemist töökohapõhise õppega, mis eeldab antud valdkonnas töötamist.

Vastuvõtuinfo: Lapsehoidja eriala jätkuõppe infotund toimub 13.12.2022 kell 13.00 veebis. Liituda saab järgneva lingi kaudu: meet.google.com/njf-vvvv-hgf

Vanemkokk jätkuõpe (sessioonõpe)

Õppetase: 5. taseme kutseõppe jätkuõpe

Õppevorm: statsionaarne õpe - koolipõhine õpe

Nominaalaeg: 1 aasta

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö asukoht: Valga

Vanemkokk õppekavale on oodatud õppima kõik, kes soovivad omandada Vanemkokk, tase 5 kutse. Õppima võib asuda isik, kellel on omandatud keskharidus ning läbitud koka kutsealane koolitus või sooritatud vähemalt kokk EKR tase 4 kutseeksam või erialane töökogemus. Õpe kestab 1 aasta ja lõpeb kutsekvalifikatsioonieksamiga. 

Põhiõpingute moodulid:

 • Toitlustusettevõtte juhi praktika
 • Toodete ja teenuste arendamine
 • Restorani klienditeeninduse korraldamine
 • Restorani köögitöö planeerimine ja korraldamine
 • Vanemkoka praktika restoranis

NB! Õpe toimub sessioonidena.

Vastuvõtuinfo: Vanemkoka eriala vestlused toimuvad 02.02.2022 kell 09.00 - 15.00 veebi või telefoni teel. Kandidaadiga võetakse ühendust avaldusel märgitud telefoni numbri kaudu.

Kokk (töökohapõhine õpe)

Õppetase: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevorm: statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe

Nominaalaeg: 2 aastat

Õppekeel: inglise keel

Õppetöö asukoht: Valga

Kokk õppekavale on oodatud õppima kõik, kes soovivad omandada Kokk, tase 4 kutse. Õppima asumine eeldab põhihariduse olemasolu. Õpe kestab 2 aastat ja lõpeb kutsekvalifikatsioonieksamiga. 

Põhiõpingute mooodulid:

 • Menüü planeerimine
 • Menüü koostamine ja kalkulatsioon
 • Praktika
 • Praktiline töö restoranis
 • Praktiline töö suurköögis
 • Toiduvalmistamine
 • Toitlustamine
 • Toitlustamise valdkonna ja õpingute alused
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

NB! Töökohapõhisesse õppesse kandideerimine eeldab antud valdkonnas töötamist.

Vastuvõtuinfo: Koka eriala vestlused toimuvad 03.02.2022 kell 09.00 - 15.00 veebi või telefoni teel. Kandidaadiga võetakse ühendust avaldusel märgitud telefoni numbri kaudu. 

Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik

Õppetase: 3. taseme kutseõpe

Õppevorm: statsionaarne õpe - koolipõhine õpe

Nominaalaeg: 1 aasta

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö asukoht: Valga

Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik õppekavale on oodatud õppima kõik, kes soovivad omandada Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3 kutse. Õppima asumine ei eelda põhihariduse olemasolu.  Õpe kestab 1 aasta  ja lõpeb kutsekvalifikatsioonieksamiga. 

Õppekava sobib hariduslike erivajadustega õppijatele, kes on õppinud lihtsustatud või toimetulekuõppes.

Haridusliku erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga. 

Põhiõpingute moodulid:

 • Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehniku alusteadmised
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Sõiduki värvkatte sh klaaspindade puhastamine ja hooldamine
 • Rattakoobaste, rehvide, velgede ja uksevahede puhastamine ja hooldamine
 • Sõiduki sisustuse ja pinnakatete puhastamine ja hooldamine
 • Sõiduki mootoriruumi puhastamine ja pindade hooldamine
 • Sõiduki põhjapesu
 • Rehvivahetustööd
 • Sõiduki rattakoopas asuvate sõlmede seisukorra kontrollimine
 • Rehviparandustööd
 • Praktika

Sisseastumisinfo: Vestlused toimuvad reedel 03.02.2023 kell 9.00-15.00 Valgamaa Kutseõppekeskuses aadressil Loode 3/1, Valga. Vestluse toimumisaeg määratakse kandidaadile avalduse esitamisel!

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist (töökohapõhine õpe)

Õppetase: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevorm: statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe

Nominaalaeg: 1 aasta

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö asukoht: Jõhvi, Viljandi

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti õppekavale on oodatud õppima kõik, kes soovivad omandada Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti, tase 4 kutse. Õppima asumine eeldab keskhariduse olemasolu. Õpe kestab 1 aasta ja lõpeb kutsekvalifikatsioonieksamiga.

Põhiõpingute moodulid:

 • Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine
 • Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes
 • Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine läbi võrgustikutöö
 • Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda, toetamine asjaajamisel
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Praktika

Spetsialiseerumine tegevusjuhendajaks.

NB! Tegemist on töökohapõhise õppega, mis eeldab antud valdkonnas töötamist.

Vastuvõtuinfo: Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti eriala infotund toimub 13.12.2022 kell 11.00 veebis. Liituda saab järgneva lingi kaudu: meet.google.com/vcn-ndov-udg

Veokorraldaja-logistik  (töökohapõhine õpe)

Õppetase: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevorm: statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe

Nominaalaeg: 1 aasta

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö asukoht: Tallinn

Veokorraldaja-logistiku õppekavale on oodatud õppima kõik, kes soovivad omandada Veokorraldaja-logistik, tase 4 kutse. Õppima asumine eeldab põhihariduse olemasolu. Õpe kestab 1 aasta ja lõpeb kutsekvalifikatsioonieksamiga.

Põhiõpingute moodulid:

 • Erialane eesti keel
 • Infotehnoloogia logistikas
 • Kauba maanteevedude korraldamine
 • Kaubavarude täiendamine
 • Klienditeenindus
 • Logistika alused
 • Praktika
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

NB! Tegemist on töökohapõhise õppegrupiga, mis eeldab antud valdkonnas töötamist.

Logistik jätkuõpe (töökohapõhine õpe)

Õppetase: 5. taseme kutseõppe jätkuõpe

Õppevorm: statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe

Nominaalaeg: 1 aasta

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö asukoht: Tallinn

Logistiku õppekavale on oodatud õppima kõik, kes soovivad omandada Logistik, tase 5 kutse. Õppima asumine eeldab keskhariduse ja veokorraldaja-logistik tase 4 kutse olemasolu. Õpe kestab 1 aastat ja lõpeb kutsekvalifikatsioonieksamiga.

Põhiõpingute moodulid:

 • Eriala uurimisprojekt logistikas
 • Infotehnoloogia logistikas
 • Juhtimine, juhendamine ja meeskonnad logistikas
 • Kaubavarude täiendamise korraldamine
 • Lepingud ja dokumendid kaubavedudel
 • Lepingud ja dokumendid ostmises ning varude täiendamises
 • Logistika eriala kompetentsid
 • Ostutegevuste planeerimine ja korraldamine
 • Praktika: ostmine ja varude juhtimine
 • Praktika: veo- ja ekspedeerimiseteenuste planeerimine ja korraldamine
 • Veo- ja ekspedeerimise teenuste korraldamine
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

NB! Tegemist on töökohapõhise õppegrupiga, mis eeldab antud valdkonnas töötamist.