Vestlused

Kõikide sisseastujatega toimuvad vestlused (va töökohapõhine õpe).