HEV-õppijale

HEV-õppijale

Valgamaa Kutseõppekeskus pakub edasiõppimise võimalusi ka hariduslike erivajadustega (HEV) õppijatele. Suurema toetusvajaduse taga võib olla lihtsustatud õppekaval omandatud põhiharidus, põhikooli riikliku õppekava läbimine eriprogrammi alusel (nt individuaalne õppekava, koduõpe), terviseseisund (puue, käitumis-ja tundeelu häire) või mistahes õppimist mõjutav asjaolu, mille tõttu on õpilase varasemas haridustees tehtud kohandusi.

Selleks, et oskaksime arvestada sinu vajadustega ja saaksime pakkuda sulle parimat võimalikku kutseharidust, palume sul sisseastumisel esitada ületulekuplaan.

Lihtsustatud õppekava lõpetanud õpilastele pakume:

  • 3. taseme õpet abikoka erialal.  Õpe kestab 1 aasta. Õpilane omandab kutsehariduse, millega on võimalik tööle asuda toitlustus ettevõttetes abikokana.
  • 3. taseme õpet puidutöötleja erialal. Õpe kestab 1,5 aasta. Õpilane omandab kutsehariduse, millega on võimalik tööle asuda puidutöötlemise ettevõtetes abitöölisena.
  • 2. taseme õpet köögiabiline. Õpe kestab kaks aasta. Õpilane omandab kutsehariduse, millega on võimalik tööle asuda erinevates toitlustus ettevõtetesse köögiabilisena.

Vastuvõtt toimub perioodil 08.05.23  – 11.08.2023.

Toimetulekuõppe õppekava lõpetanud õpilastele pakume:

•          2 taseme õpet puidutöötleja erialale, õpe kestab üks aasta. Õppekoht Kiigemetsa väikerühmas. Õpilane omandab kutsehariduse, millega on võimalik tööle asuda puidutöötlemise ettevõtetes abitöölisena.

•          2. taseme õpet köögiabiline. Õpe kestab kaks aasta. Õpilane omandab kutsehariduse, millega on võimalik tööle asuda erinevates toitlustus ettevõtetesse köögiabilisena.

Vastuvõtt toimub perioodil 08.05.23  – 11.08.2023.

Õppima asumiseks tuleb õpilasel esitada avaldus lehel www.sais.ee või koolimajas kohapeal (Loode 3, Valga) tööpäevadel kell 9.00-15.00

Vajalikud dokumendid:

  • kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis avaldus;
  • ID-kaart või pass;
  • info eelnevast haridusest (võimalusel tunnistused);
  • lapsevanema/eestkostja nõusolek;
  • ületulekuplaan (kui vajad abi täitmisel võta julgesti ühendust -  Janika Ploom,  janika.ploom@vkok.ee  +372 5621 8762).

Kui vajad täpsemat infot õppimisvõimaluste kohta või avalduse esitamise kohta, võta julgesti ühendust kooli õppesekretäriga Kairi  Johansoniga - kairi.johanson@vkok.ee,  766 3222.

Sulle sobivaima õppevormi ja –kava valimisel nõustab sind kooli sotsiaalpedagoog Janika Ploom. Kui sa ei ole erialavalikus või selle jõukohasuses kindel, siis võta ühendust meiliaadressil janika.ploom@vkok.ee või telefonil +372 5621 8762.