HEV-õppijale

Valgamaa Kutseõppekeskus pakub edasiõppimise võimalusi ka hariduslike erivajadustega (HEV) õppijatele. Suurema toetusvajaduse taga võib olla lihtsustatud õppekaval omandatud põhiharidus, põhikooli riikliku õppekava läbimine eriprogrammi alusel (nt individuaalne õppekava, koduõpe), terviseseisund (puue, käitumis-ja tundeelu häire) või mistahes õppimist mõjutav asjaolu, mille tõttu on õpilase varasemas haridustees tehtud kohandusi.

Selleks, et oskaksime arvestada sinu vajadustega ja saaksime pakkuda sulle parimat võimalikku kutseharidust, palume sul sisseastumisel esitada ületulekuplaan.

Lihtsustatud õppekava lõpetanud õpilastele pakume 3. taseme õpet (lõppeaeg 1 aasta) abikokapuidupingioperaatori, ja sõidukite pindade hooldaja/rehvitehniku erialal. Õpe toimub väikerühmas.

Toimetulekuõppe lõpetanud õpilastele pakume 2. taseme puidutöötleja (õppeaeg 1 aasta). Õpe toimub Urvaste Koolis väikerühmas.

Õpilase jaoks on koolis tuge pakkumas:

  • sotsiaalpedagoog Janika Ploom - janika.ploom@vkok.ee

Perioodil 09.05.2022-11.09.2022 toimub vastuvõtt erialadele, mis sobib lihtsustatud õppekava lõpetajatele:

  • Sõiduki pindade hooldaja ja rehvitehnik - õpe kestab üks aasta (september - juuni) ja toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses (Loode 3, Valga). Õpilane omandab kutsehariduse (tase 3), millega on võimalik tööle asuda sõiduautode, maasturite ja kaubikute hoolduse ning remondiga tegelevasse ettevõttesse. 
  • Puidupingioperaator - õpe kestab üks aasta (september - juuni) ja toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses (Loode 3, Valga). Õpilane omandab kutsehariduse, millega on võimalik tööle asuda mööblitööstuse või puidutöötlemise ettevõtetesse.

Perioodil 09.05.2022-11.09.2022 toimub vastuvõtt erialadele, mis sobib toimetuleku õppekava lõpetajatele:

  • Puidutöötleja - õpe kestab üks aasta ning toimub Urvaste koolis ja Ämmuste koolis (vastavalt valitud õppegrupile). Õpilane omandab kutsehariduse, millega on võimalik tööle asuda puidutöötlemise ettevõtetes abitöölisena.
  • Köögiabiline - õpe kestab kaks aasta ning toimub Urvaste koolis (vastavalt valitud õppegrupile). Õpilane omandab kutsehariduse, millega on võimalik tööle asuda erinevates toitlustus ettevõtetesse köögiabilisena.

Õppima asumiseks tuleb õpilasel esitada avaldus lehel www.sais.ee või koolimajas kohapeal (Loode 3, Valga) tööpäevadel kell 9.00-15.00

Vajalikud dokumendid:

  • kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus
  • ID-kaart või pass
  • info eelnevast haridusest (võimalusel tunnistused)
  • lapsevanema nõusolek
  • ületulekuplaan (kui vajad abi täitmisel võta julgesti ühendust -  Janika Ploom  janika.ploom@vkok.ee  +372 5621 8762)

Kui vajad täpsemat infot õppimisvõimaluste kohta või avalduse esitamise kohta, võta julgesti ühendust kooli õppesekretäriga Kairi  Johansoniga- kairi.johanson@vkok.ee,  766 3222


Sulle sobivaima õppevormi ja –kava valimisel nõustab sind kooli sotsiaalpedagoog Janika Ploom. Kui sa ei ole erialavalikus või selle jõukohasuses kindel, siis võta ühendust meiliaadressil janika.ploom@vkok.ee või telefonil +372 5621 8762