Uudised

Distantsõppe perioodi on pikendatud 17.05 2020.a 31. märts


Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut pikendame distantsõpet kuni 17.05.2020.
See tähendab, et kuni 17.05.2020 on Valgamaa Kutseõppekeskuse hooned suletud
ning tavapäraseid kontakttunde ei toimu.
Õppeülesanded, -materjalid ning täpsemad juhised jõuavad õpilasteni aineõpetajate kaudu.
Ülesanded tuleb sooritada ettenähtud ajaks. Kellel pole kodus võimalik ülesandeid lahendada
(nt puudub ligipääs internetiühendusele või vajalikele digiseadmetele), annab sellest
kursusejuhatajatele teada.
Koostöist distantsõpet kogu kooliperele!

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut pikendame distantsõpet kuni 17.05.2020.
See tähendab, et kuni 17.05.2020 on Valgamaa Kutseõppekeskuse hooned suletud
ning tavapäraseid kontakttunde ei toimu.
Õppeülesanded, -materjalid ning täpsemad juhised jõuavad õpilasteni aineõpetajate kaudu.
Ülesanded tuleb sooritada ettenähtud ajaks. Kellel pole kodus võimalik ülesandeid lahendada
(nt puudub ligipääs internetiühendusele või vajalikele digiseadmetele), annab sellest
kursusejuhatajatele teada.
Koostöist distantsõpet kogu kooliperele!