Tasulised koolitused

Kursuse eest tasumine

Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.

Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.

MASINÕMBLEJA KOOLITUS  35 ak tundi

Auditoorse töö teemad - 10 tundi

 • Sissejuhatus, eriala tutvustus, oskuste- ja eneseanalüüs.

 • Töövahendite ja seadmete ohutusnõuded.

 • Märgistused, tähistused, joonised, lõiked jne.

 • Materjalid, tehnikad, õmblusoperatsioonid, stiilid.

 • Kvaliteet. Isikupära.

 • Ettevõtlus kui tegutsemisviis.

Praktilise töö lühikirjeldus – 25 tundi

 • Valmistab masina ette (niidistab, valib nõela ja presstalla, reguleerib pistet), lähtudes tööülesandest, materjali liigist ja masina eripärast;

 • Puhastab töö lõppedes masina seest ja väljast, vajadusel ka tööoperatsioonide vahetumisel, järgides õmblusmasinate hooldusnõudeid;

 • Valib juhendamisel masinal olevaid programme (näit. niidi lõikamine, õmbluse algus- ja lõppkinnituse tegemine jne.);

 • Reguleerib juhiste alusel kuum-niiske seadme temperatuuri, aja ja surve vastavalt materjali omadustele.

 • Ühendab, äärestab ja palistab detaile vastavalt toote- ja materjaliliigile, järgides ettenähtud õmblusvaru ja vastasmärke;

 • Õmbleb sissevõtteid, järgides detailil olevaid märgistusi. Ühendab figuurseid detaile, järgides ettenähtud õmblusvaru ja vastasmärke;

 • Valmistab väikedetailid järgides tehnoloogilise järjestuse juhiseid;

 • Märgib erinevate furnituuride (nööbid, pandlad, trukid, needid, haagid, tripid, öösid jne.) asukohad ja kinnitab need, vastavalt tööülesandele ja juhistele.

KOOLITUS ON TASULINE!  HIND 300.-  REGISTREERI ENNAST SIINhttps://koolitus.edu.ee/training/7556/register

 
 

Esmaabikoolitus 

 • Koolitus toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses 26.11 algusega 10:10-18:40  ja 27.11 algusega 10:10-15:00
 • Koolitus on tasuline 75.-

Esmaabikoolitus (16-tunnine) sobib ettevõtete esmaabiandjatele, juhiloa ja relvaloa taotlejatele, lapsehoidjatele, treeneritele jm elukutsetele, millel esmaabi koolitus on kohustuslik. Oodatud on ka kõik teised huvilised.

Registreeri koolitusele: http://koolitus.edu.ee/training/8894/registerin: