Tasulised koolitused

Kursuse eest tasumine

Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.

Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.

 

MASINÕMBLEJA KOOLITUS  35 ak tundi

Auditoorse töö teemad - 10 tundi

 • Sissejuhatus, eriala tutvustus, oskuste- ja eneseanalüüs.

 • Töövahendite ja seadmete ohutusnõuded.

 • Märgistused, tähistused, joonised, lõiked jne.

 • Materjalid, tehnikad, õmblusoperatsioonid, stiilid.

 • Kvaliteet. Isikupära.

 • Ettevõtlus kui tegutsemisviis.

Praktilise töö lühikirjeldus – 25 tundi

 • Valmistab masina ette (niidistab, valib nõela ja presstalla, reguleerib pistet), lähtudes tööülesandest, materjali liigist ja masina eripärast;

 • Puhastab töö lõppedes masina seest ja väljast, vajadusel ka tööoperatsioonide vahetumisel, järgides õmblusmasinate hooldusnõudeid;

 • Valib juhendamisel masinal olevaid programme (näit. niidi lõikamine, õmbluse algus- ja lõppkinnituse tegemine jne.);

 • Reguleerib juhiste alusel kuum-niiske seadme temperatuuri, aja ja surve vastavalt materjali omadustele.

 • Ühendab, äärestab ja palistab detaile vastavalt toote- ja materjaliliigile, järgides ettenähtud õmblusvaru ja vastasmärke;

 • Õmbleb sissevõtteid, järgides detailil olevaid märgistusi. Ühendab figuurseid detaile, järgides ettenähtud õmblusvaru ja vastasmärke;

 • Valmistab väikedetailid järgides tehnoloogilise järjestuse juhiseid;

 • Märgib erinevate furnituuride (nööbid, pandlad, trukid, needid, haagid, tripid, öösid jne.) asukohad ja kinnitab need, vastavalt tööülesandele ja juhistele.

KOOLITUS ON TASULINE!  HIND 300.-  

Kui saame kokku vähemalt 8 koolitatavat, oleme koheselt valmis koolitusega alustama! 

Kui sul on huvi, siis anna sellest kohe meile märku! 

Kaidi.loos@vkok.ee

 
 
 

Esmaabikoolitus 

Esmaabikoolitus (16-tunnine) sobib ettevõtete esmaabiandjatele, juhiloa ja relvaloa taotlejatele, lapsehoidjatele, treeneritele jm elukutsetele, millel esmaabi koolitus on kohustuslik. Oodatud on ka kõik teised huvilised.

Koolitus toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses,

 • koolitus koosneb kahest päevast: 1päev on koolitus veebis ja teine päev on praktiline õpe koolimajas III klassis A302.

KOOLITUS ON TASULINE!
75.-

Valgamaa Kutseõppekeskuse autokoolis õppivale õpilasele maksab kursus 50.-

Kui saame kokku vähemalt 10 koolitatavat, oleme koheselt valmis koolitusega alustama! 

Kui sul on huvi, siis anna sellest kohe meile märku! 

 

ESMAABI TÄIENDÕPPE KOOLITUS

Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Eelnevalt peab olema läbitud 16 tunnine esmaabikoolitus.

Koolitus toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Loode tn 3

 

 

 

Võta minuga ühendust, kui sul on soov saada koolitust, mida me veel ei paku.

Oleme valmis koostööks!

 

Kaidi.loos@vkok.ee

Kohtumiseni!