Tasuta koolitused

Tasuta koolitused - ESF VÕTI

Euroopa Sotsiaalfondi tegevus “Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine” – (ESF VÕTI)

Prioriteetsed sihtrühmad on:

  • erialase tasemehariduseta täiskasvanud;
  • keskhariduseta täiskasvanud;
  • aegunud oskustega täiskasvanud.

Koolitusgrupis vabade kohtade olemasolul saavad osaleda ka teised täiskasvanute sihtrühmad.

Sihtrühma ei kuulu:

  • õppeasutuse enda personal;
  • tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppijad.

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud.

*Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtrühma kuulumine ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Info telefonil või e-posti teel:

Kaidi.loos@vkok.ee või +372 53842280

 

 

TASUTA KOOLITUSED 2024

Registreerimiseks avatud koolitused:

* Poolautomaatkeevitaja praktiline baaskoolitus algajatele (MAG 135, mustmetall, asendid: PA, PB, PF) 80ak.tundi - Registreeri siin

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt Valgamaa Kutseõppekeskuse koolitusel osalemise tingimustele.

*Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 1280.-

 

*Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus 52ak.tundiRegistreeri siin  Õppekava

Koolitus lõppeb osakutse Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 4 kutseeksamiga -(Koolituse tulemusel on õppijal võimalus sooritada vastavalt kutsestandardile mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja tase 4 kutseeksam (kutse andja Autokutseõppe Liit MTÜ). Vastavalt kehtivale seadusandlusele peavad kõik mootorsõidukite kliimaseadmetega tegelevad isikud omama osakutse pädevustunnistust. 

! Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt Valgamaa Kutseõppekeskuse koolitusel osalemise tingimustele.

*Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 832.-

 
 

*Toitlustusettevõtte innovatsioon ja menüüstrateegia meistriklass- 104ak.tundi -Registreeri siin

Õppekava

*Ergonoomika koolitus hooldustöötajatele 30ak.tundi- Grupp täitunud!

 

*Erialane inglise keel teenindusvaldkonna töötajatele -50ak.tundi

Koolitus toimub: 10.09.2024-10.10.204 Registreeri siin

koolitus on mõeldud teenindusvaldkonnas töötavatele, sh kontori – ja bürootöötajad, väikeettevõtjatele. Kursus on üles ehitatud ärivaldkonnas vajaminevale sõnavarale.

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt Valgamaa Kutseõppekeskuse koolitusel osalemise tingimustele.

Õppekava

TULEMAS ON KOOLITUSED:

AUTOCAD programmjoonestamine algajale- 60ak.tundi

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus-52ak.tundi 

Lihtsa reklaamvideo loomine Windows 10 videoredaktori abil -32ak.tundi

Mootorsõiduki juhiabisüsteemide koolitus -40ak.tundi

Toote reklaamvideo-ja helitöötlus -30ak.tundi

AI-abimees igapäevases töös-1EAP (100% veebikoolitus)

Taaste- ja vastupidavusrahastu investeeringust „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ rahastatav täiskasvanute riiklik täienduskoolituse tellimus: 

projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest 

Rohemajanduse materjalid – krohvimine ja värvimine savi- ja lubjatoodetega -48 ak.tundi

 

Kohtumiseni

                            

 

 

 

Valgamaa Kutseõppekeskuses Loode 3 Valga linn
Tasuta tööalased täienduskursused töötavatele inimestele
Info ja registreerimine tel +372 538422820, koolitus@vkok.ee