Õppekavad

Eesti keel A1- 260 tundi

Arvutikasutamise baaskursus- 26 tundi  

Masinõmblemine-35t

Esmaabi-16t

Hooldustöötajate arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus algajatele-60t

Digiturvalisus ja andmekaitseseadus hooldustöötjajatele-26t

Tõstukijuhi õppekava-52t

Digiturvalisus ja andmekaitseseadus tegevusjuhendajatale-26t

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus - 52 t

Suši valmistamine kodusel viisil - 4 t

Puhastusteeninduse baaskursus - 64  t

Mina olen Mina – keerulistes situatsioonides 18t

Digioskuste algkursus hooldustöötajatele-56t

Sissejuhatus teksti- ja tabelitöötlusesse 4EAP

Rohemajanduse materjalid – krohvimine ja värvimine savi- ja lubjatoodetega - 48T

Puhastusteeninduse alused koduhooldustöötajale- 40t

Isikupärane erilisus ehk erivajadusega õppija õppekeskkonnas -26t

Ka minul on unistused - vähemate võimalustega laste ja noorte toetamine õppekeskkonnas -26t

Mõista ja mõtesta minu vajadusi - erivajadusega lapse toetamine koolieelses lasteasutuses-26t

Nähtamatud teod koduseinte vahel - perevägivallaga kaasnev mõju õppekeskkonnas -13t

Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes -52t

Ettevalmistus 4. taseme koka kutseeksamiks- 64t

Tervislik toitumine: teadlikud valikud- 52t

Keevitaja algkursus -160t

Elektri- ja hübriidajamite tehniku autoala elektriohutuskoolitus- 65t

Hooldustöötaja ergonoomika võtted ja praktilised oskused- 6t

Äri inglise keele suhtluskursus edasijõudnule - 39t

Eesti keele lisaõpe väljalangevuse ennetamiseks - 208t

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistuskursus 260 t

AUTOCAD programmjoonestamine algajale- 40 tundi

Kuidas tõhusamalt sotsiaalmeedias müüa? - 36 tundi

Toote reklaamvideo- ja helitöötlus - 30 tundi

Tõstukijuhi koolitus 24 tundi 

B-KATEGOORIA MOOTORSÕIDUKI JUHI ETTEVALMISTAMISE ÕPPEKAVA

Poolautomaatkeevitaja praktiline baaskoolitus algajatele (MAG 135, mustmetall, asendid: PA, PB, PF) 80 tundi

Toitlustusettevõtte innovatsioon ja menüüstrateegia meistriklass 104 tundi

Erialane inglise keel teenindusvaldkonna töötajatele 50 ak.tundi

AI abimees igapäevases töös 26 ak.tundi

Ergonoomika koolitus hooldustöötajatele 30 ak.tundi

AUTOCAD programmjoonestamine algajale 60 ak.tundi

Lihtsa reklaamvideo loomine Windows 10 videoredaktori abil 32ak.tundi

Mootorsõiduki juhiabisüsteemide koolitus 40 ak.tundi