Tasuta koolitused

Tasuta tööalane koolitus töötavatele täiskasvanutele

Projekti “Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” raames toimuvad täiskasvanute tööalased kursused, mis on tellitud Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt ning on kursuslastele tasuta.

 Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt Valgamaa Kutseõppekeskuse koolitusel osalemise tingimustele, st esitame arve vastavalt koolituse maksumisele!

Koolitustel võivad osaleda kõik, välja arvatud riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ning õppeasutuse enda personal ja tasemeõppe õppijad.

TASUTA KOOLITUSED 2022-2023  

         

 

07.03.2023-21.03.2023 Digiturvalisus ja andmekaitseseadus hooldustöötajtele 26 ak tundi

Koolitus toimub Põlva Haiglas 
Koolitaja: Tanel Velga 
https://koolitus.edu.ee/training/9407
 
 

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud.

 

Valgamaa Kutseõppekeskuses Loode 3 
Tasuta tööalased täienduskursused töötavatele inimestele
Info ja registreerimine tel 5300 8085, koolitus@vkok.ee