Vastuvõtt 2022/2023

Lähtu eriala valikul enda soovidest ja vajadustest. 
Tutvu, milline õppevorm sulle kõige paremini sobib.
Veendu, et su eelnev haridus on õpingute alustamiseks piisav.
Kui Sul on veel eriala kohta küsimusi, siis kirjuta poppkool@vkok.ee

või helista 76 63 222

Sisseastumise dokumendid

Tutvu erialadega
Vali õppevorm sulle kõige paremini sobib
Esita avaldus
Tule vestlusele
Kinnita õppima asumine

Talvine vastuvõtt (viimane võimalus) kuni 21.02.2023

Pehme mööbli valmistaja (sessioonõpe)

Õppetase: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevorm: mittestatsionaarne õpe

Nominaalaeg: 1 aasta

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö asukoht: Valga

Pehme mööbli valmistaja õppekavale on oodatud õppima kõik, kes soovivad omandada Pehme mööbli valmistaja, tase 4 kutse. Õppima asumine eeldab põhihariduse olemasolu. Õpe kestab 1 aasta ja lõpeb kutsekvalifikatsioonieksamiga. 

Põhiõpingute mooodulid:

 • Sissejuhatus pehme mööbli valmistaja eriala õpingutesse
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Mööbli karkassi koostamine
 • Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide juurdelõikus ja õmblemine
 • Mööbli karkassi pealistamine, polsterdamine ja pakkimine

NB! Õpe toimub sessioonidena.

Vastuvõtuinfo: Pehme mööbli valmistaja eriala vestlused toimuvad telefoni teel. Kandidaadiga võetakse ühendust avaldusel märgitud telefoni numbri kaudu.  

Hooldustöötaja (töökohapõhine õpe)

Õppetase: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevorm: statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe

Nominaalaeg: 2 aastat

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö asukoht: Põltsamaa, Rakvere

Hooldustöötaja õppekavale on oodatud õppima kõik, kes soovivad omandada Hooldustöötaja, tase 4 kutse. Õppima asumine eeldab põhihariduse olemasolu. Õpe kestab 2 aastat ja lõpeb kutsekvalifikatsioonieksamiga.

Põhiõpingute moodulid:

 • Abivajaja arendamine, juhendamine ja aktiviseerimine
 • Hoolduse alused
 • Hooldustoimingud
 • Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine
 • Praktika
 • Töö eakatega
 • Töö erivajadusega inimesega
 • Töö lastega peredega
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

NB! Tegemist on töökohapõhise õppega, mis eeldab antud valdkonnas töötamist.

Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik

Õppetase: 3. taseme kutseõpe

Õppevorm: statsionaarne õpe - koolipõhine õpe

Nominaalaeg: 1 aasta

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö asukoht: Valga

Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik õppekavale on oodatud õppima kõik, kes soovivad omandada Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3 kutse. Õppima asumine ei eelda põhihariduse olemasolu.  Õpe kestab 1 aasta  ja lõpeb kutsekvalifikatsioonieksamiga. 

Õppekava sobib hariduslike erivajadustega õppijatele, kes on õppinud lihtsustatud või toimetulekuõppes.

Haridusliku erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga. 

Põhiõpingute moodulid:

 • Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehniku alusteadmised
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Sõiduki värvkatte sh klaaspindade puhastamine ja hooldamine
 • Rattakoobaste, rehvide, velgede ja uksevahede puhastamine ja hooldamine
 • Sõiduki sisustuse ja pinnakatete puhastamine ja hooldamine
 • Sõiduki mootoriruumi puhastamine ja pindade hooldamine
 • Sõiduki põhjapesu
 • Rehvivahetustööd
 • Sõiduki rattakoopas asuvate sõlmede seisukorra kontrollimine
 • Rehviparandustööd
 • Praktika

Sisseastumisinfo: Vestlused toimuvad Valgamaa Kutseõppekeskuses aadressil Loode 3/1, Valga. Vestluse toimumisaeg määratakse kandidaadile avalduse esitamisel!

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist (töökohapõhine õpe)

Õppetase: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevorm: statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe

Nominaalaeg: 1 aasta

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö asukoht: Viljandi

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti õppekavale on oodatud õppima kõik, kes soovivad omandada Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti, tase 4 kutse. Õppima asumine eeldab keskhariduse olemasolu. Õpe kestab 1 aasta ja lõpeb kutsekvalifikatsioonieksamiga.

Põhiõpingute moodulid:

 • Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine
 • Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes
 • Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine läbi võrgustikutöö
 • Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda, toetamine asjaajamisel
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Praktika

Spetsialiseerumine tegevusjuhendajaks.

NB! Tegemist on töökohapõhise õppega, mis eeldab antud valdkonnas töötamist.