Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Kokk

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutseharidus, tase 4 statsionaarne,
sessioonõpe
põhiharidus 120 EKAP, 2 a

Kokkade tööpõld on lai, sest maitsev ja tervislik toit on alati olnud hinnas. Kokad töötavad erinevates majutus- ja toitlustustasutustes, haridusasutuste toitlustuses, personalitoitlustuse ettevõtetes, restoranides, kohvikutes, bistroodes, catering- ides kogu Euroopa Liidus. Kokk käitleb toidutooret, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning valmistab ja serveerib toite juhendi järgi. Koka töö eeldab majanduslikku mõtlemisviisi, sealhulgas oskust käidelda toidutooret ja toitu säästlikult. Töö iseloom eeldab oskust tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt korraldada, planeerida aega ja vajadusel juhendada abikokka.

Valgamaa Kutseõppekeskuse kokk annab endast alati parima, sõltumata sellest, kas ta valmistab roogasid restoranis, koolisööklas või oma koduses köögis. Hea kokk on kiire, loominguline, õpihimuline ja keskmisest kõrgema stressitaluvusega natuur. Vajalik on tahe ja oskus töötada meeskonnas ning valmisolek töötada õhtuti ja nädalavahetustel. Eriala eeldab käelist osavust, head maitsemeelt, kiiret reaktsiooni, oskust jaotada tähelepanu üheaegselt mitmele tööle, väga head füüsilist ja vaimset vastupidavust ning ka head suhtlemisoskust. Meeskonnatöövõimekust, et tulevikus oleks oskus juhtida ennast ja ka teisi ning kompromissitu puhtus.

Vastuvõtu tingimused

Avalduse esitamine, vestluse läbimine ning ning nõutava haridustaseme tõendamine.  

Põhiõpingute moodulid

 • Toitlustamise valdkonna ja õpingute alused
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Toitlustamine
 • Menüü planeerimine
 • Praktiline töö suurköögis
 • Menüü koostamine ja kalkulatsioon
 • Toiduvalmistamine
 • Praktiline töö restoranis
 • Praktika

Valikõpingute moodulid

 • Catering-teenindus
 • Eesti köök
 • enseväljendus
 • Erialane võõrkeel (inglise keel)
 • Eritoitlustus
 • Ettevalmistus kutseeksamiks
 • Graafiline disain erialases töös
 • Grillimine ja BBQ
 • Joogiõpetus I mittealkohoolsed joogid
 • Kutsealane arvitiõpetus majutus- ja toitlustusvaldkonnas
 • Pagari- ja kondiitritöö
 • Peoteenindus
 • Rahvus- ja regionaalköögid
 • Restoranitöö korraldus
 • Ruumi- ja lauadisain sh värvusõpetuse ja lilleseade alused
 • Toidufotograafia
 • Välitoitlustus

Eriala omandamine toimub koolis ja ettevõttes praktikal. Praktikat on võimalik sooritada Eestis või EU liikmesriigis kandideerides Erasmus+ praktikaprogrammis. 

Õppeköökides töötamiseks peavad õppijal olema isiklikud:

 • kokariided (jakk, püksid, põll ja müts)
 • kokajalanõud

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud koka eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:

Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus, sooritab õpilane õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Kokk, EKR tase 4“.
Kutsekeskhariduse õppekaval õppiv õpilane, kes läbib üldainete õpiväljundid täismahus, saab õpingute lõppedes kutsekeskhariduse.

Edasiõppimise võimalused (vajalik keskharidus):
Vanemkokk, tase 5;
Toitlustuse korraldus;
Turismi ja toitlustuse korraldus;
Rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia;
Kutseõpetaja

Võimalused tööturul
Lõpetanul on võimalik tööle asuda erinevates ettevõtetes kokana. Ametikohal on võimalik edasi areneda näiteks vahetusevanemaks, peakokaks või köögi juhatajaks.

Õppekava

Rakenduskavad 2023

Kadri Vallimäe- Pähk