Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Mittestatsionaarne üldharidus

Pakume võimalust omandada üldharidus nii põhihariduse kui keskhariduse tasemel mittestatsionaarses vormis. Tegemist on võimalusega lõpetada õpingud poolelijäänud põhi- või gümnaasiumiastmes.

Õppima asumiseks vajalikud dokumendid:
* Pass või ID-kaart
* Avaldus. Täita ja edastada saab nii e-posti teel kui Valgamaa Kutseõppekeskuses ning suvisel vastuvõtu perioodil Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS)
* Viimane klassitunnistus (põhikoolis) või põhikooli lõputunnistus (gümnaasiumis)

* Väljavõte õpilasraamatust

 

Õppijatele on tagatud:
* riiklik ravikindlustus
* kuni 19-aastaseks saamiseni on õigus saada lapsetoetust
* töötamise korral antakse õppija soovil õppesessioonideks õppepuhkust kuni 30 päeva õppeaasta jooksul
* kooli lõpetamiseks antakse täiendavalt õppepuhkust 15 päeva

Valgamaa Kutseõppekeskus võimaldab kasutada ühiselamut, sööklat/puhvetit, sportimisvõimalusi. 

Kontakt:
Airi Illak
Valgamaa Kutseõppekeskuse kaugõppe logistik
+372 5648 3276
airi.illak@vkok.ee

Meie õpetajad:

Kursusejuhataja Triinu Jänes - triinu.janes@vkok.ee

Eesti keel ja kirjandus - Lily Kurm - lily.kurm@vkok.ee

Vene keel (gümnaasium) - Marina Alekseev  -marina.alekseev@vkok.ee

Geograafia ja bioloogia - Marje Loide - marje.loide@vkok.ee

Keemia - Kristina Sabre - kristina.sabre@vkok.ee

Füüsika - Riina Muug - riina.muug@vkok.ee

Ajalugu  - Liina Ansberg - liina.ansberg@vkok.ee

Inimeseõpetus - Triin Kriiska - triin.kriiska@vkok.ee

Muusika - Katrin Volman - katrin.volman@vkok.ee

Kunst - Katrin Kirsipuu - katrin.kirsipuu@vkok.ee

Matemaatika - Kerly Uppin - kerly.uppin@vkok.ee

Inglise keel (lisaks põhikooli vene keel) - Aleksandr Šuvalov - aleksandr.suvalov@vkok.ee

Saksa keel - Margot Gouram - margot.gouram@vkok.ee

Keemia (põhikool) - Marika Eller - marika.eller@vkok.ee

Ühiskonnaõpetus (lisaks põhikooli ajalugu) - Kari Kalk - kari.kalk@vkok.ee

 

Mittestatsionaarse üldharidusõppe õppekava:

https://vkok.ee/et/content/oppekavad-siseveeb

Mittestatsionaarse üldharidusõppe uudised:
 

Airi Illak: õppimine muutub aina paindlikumaks (Lõuna-Eesti Postimees 15.08.2023)

Valga koolis vahetub õppedirektor (pressiteade 13.06.2023)

Videviku Akadeemia ootab õpilasi järgmisse lendu (pressiteade 06.06.2023)

Kutseõppekeskusesse koondub uus lend videvikuõppureid (05.06.2023)

Valgas avati uus vastuvõtt kaugõppesse, õppima oodatakse kõiki soovijaid (pressiteade 09.06.2022)

Direktor Margus Ojaotsa arvamuslugu Lõuna-Eesti Postimehes (13.07.2022)

Kutseõppekeskuses kogub populaarsust uus õppesuund (pressiteade 16.08.2022)

Kutseõppekeskus kujundab haridusest rätsepatoodet (Lõuna-Eesti Postimees 22.08.2022)

Värskesse Videviku Akadeemiasse astus üle poolesaja õppuri (pressiteade 13.09.2022)