Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Mittestatsionaarne üldharidus

Pakume võimalust omandada üldharidus nii põhihariduse kui keskhariduse tasemel mittestatsionaarses vormis. Tegemist on võimalusega lõpetada õpingud poolelijäänud põhi- või gümnaasiumiastmes.

Õppima asumiseks vajalikud dokumendid:
* Pass või ID-kaart
* Avaldus. Täita ja edastada saab nii e-posti teel kui Valgamaa Kutseõppekeskuses ning suvisel vastuvõtu perioodil Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS)
* Viimane klassitunnistus (põhikoolis) või põhikooli lõputunnistus (gümnaasiumis)

* Väljavõte õpilasraamatust

* 1 fotot 3x4 cm (saab teha ka kohapeal)

Õppijatele on tagatud:
* riiklik ravikindlustus
* kuni 19-aastaseks saamiseni on õigus saada lapsetoetust
* töötamise korral antakse õppija soovil õppesessioonideks õppepuhkust kuni 30 päeva õppeaasta jooksul
* kooli lõpetamiseks antakse täiendavalt õppepuhkust 15 päeva

Valgamaa Kutseõppekeskus võimaldab kasutada ühiselamut, sööklat/puhvetit, sportimisvõimalusi ja eelneva etteteatamisega kokkuleppel ka lastehoiu teenust.

Kontakt:
Valdek Rohtma
Valgamaa Kutseõppekeskuse õppedirektor
+372 5349 6837
valdek.rohtma@vkok.ee

Mittestatsionaarse õppesuuna õppekava:

https://vkok.ee/et/content/oppekavad-siseveeb

Mittestatsionaarse õppesuuna uudised:

Valgas avati uus vastuvõtt kaugõppesse, õppima oodatakse kõiki soovijaid (pressiteade 09.06.2022)

Direktor Margus Ojaotsa arvamuslugu Lõuna-Eesti Postimehes (13.07.2022)

Kutseõppekeskuses kogub populaarsust uus õppesuund (pressiteade 16.08.2022)

Kutseõppekeskus kujundab haridusest rätsepatoodet (Lõuna-Eesti Postimees 22.08.2022)

Värskesse Videviku Akadeemiasse astus üle poolesaja õppuri (pressiteade 13.09.2022)