Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Lapsehoidja tase 5 jätkuõpe

Jätkuõppes õpingute alustamise tingimus on varasem 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutsetunnistus või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu.

Põhiõpingute moodulite maht on 26 EKAP, Valikõpingute moodulite maht on 4 EKAP, kokku 30 EKAP

Põhiõpingute moodulid: koostöö lapsevanema/hooldajaga; erivajadusega lapse hoidmine ja suure hooldusvajadusega lapse hooldamine; kolleegide juhendamine ja juhendmaterjalide koostamine; praktika.

Valikõpingud: digioskused; kriisipsühholoogia; trauma mõju lapsele; massaaži alused; suhtlemine võõrkeeles; toitumisnõustamise alused; erinevad metoodikad hariduses.

Vastuvõtt: eelistame kui esitate avalduse sais.ee keskkonnas, palun valige õppegrupp, lisage keskharidust tõendav dokument ning vajadusel abielutunnistus (kui nimi on muutunud).

Vastuvõtt: Dokumentide vastuvõtt toimub infosüsteemis SAIS (www.sais.ee) või Valgamaa Kutseõppekeskuses kohapeal tööpäeviti kella 9.00-15.00. Palun valige õppegrupp, lisage keskharidust tõendav dokument ning vajadusel abielutunnistus (kui nimi on muutunud). Kui Sul on vastuvõtu kohta küsimusi, siis kirjuta vastuvõtt@vkok.ee või helista 766 3222

Lõpetamine ja kutseeksam: õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on saavutanud lapsehoidja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami.

Lapsehoidja tase 5 kutse omistatakse vaid kutseeksami positiivselt sooritanule, korra kehtestab kutsekomisjon. Kooli lõputunnistus väljastatakse kõigile õppekaval õppinutele. Kutseeksamil ebaõnnestumise korral tuleb sooritada erialane lõpueksam positiivsele tulemusele koolis.

Sirli Peterson - Lapsehoiuteenuse õpetaja