Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Veokorraldaja - Logistik (215903)

Õppeliik Õppevorm Eeldus
alustamiseks
Õppeaeg
Kutsekeskharidusõpe,
tase 4
statsionaarne,
päevane õpe
põhiharidus 180 EKAP, 3a

Veokorraldaja -logistikud töötavad logistikateenuseid pakkuvates firmades, tootmis- ja kaubandusettevõtetes. Nende töö on seotud kaupade, info ja inimeste liikumise ja paiknemisega ning seonduvate tegevuste planeerimisega. Lihtsamalt öeldes peab veokorraldaja-logistik tagama, et õige asi oleks õigel ajal õiges kohas õiges koguses, õige hinna ja kvaliteediga. Selle, mis on just see õige, määravad ettevõtte/organisatsiooni strateegia ja eesmärgid, turg ning kokkulepped klientide ehk kauba või teenuse saajatega.

Veokorraldaja-logistik korraldab ettevõtte veondust ja ladustamist ning laoteenuste müüki. Selline töö sisaldab palju korraldamist, jooksvate probleemide lahendamist, olukorra analüüsi ja riskide hindamist. Lisaks arvutitööle tuleb suhelda klientide ja hankijatega, liikuda ringi, ajada asju ametkondadega (lahendada piiriületuse, broneeringute ja viivitustega seotud probleeme jmt).


Vastuvõtu tingimused

Taotluse alusel toimub vestlus 

Põhiõpingute moodulid

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Logistika alused 
 • Klienditeenindus 
 • Kauba maanteevedude korraldamine 
 • Klienditeenindus lao- ja veoteenuste ostmisel ja müümisel 
 • Laotoimingud 
 • Kaubavarude täiendamine 
 • Infotehnoloogia logistikas
 • Tõstukite juhtimine 
 • Praktika 

Valikõpingute moodulid

 • Erialane venekeel 
 • Erialane võõrkeel 
 • Ettevõtluse baasmoodul
 • Logistika kogukulud, eelarvestamine ja maksud 
 • Ohtlikud- ja eriotstarbelised veod 
 • Posti-, kukller- ja pakiveod 
 • Riigikaitse 
 • Tagastuslogistika 
 • Tollindus 
 • Vene keel algtase 
 • Õpioskused ja nende kujundamine

Lõpetamine


Õpingud loetaks lõpetatuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud
moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud
ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami.
Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele
"Veokorraldaja- logistik, tase 4" vastavad kompetentsid ning kvalifikatsioon.

Edasiõppimise võimalused


Logistik 5 tase, rakenduskõrgharidus, bakalaureuseõpe

Võimalused tööturul


Lõpetamise järel on võimalik töötada erinevates valdkondades järgnevatel ametikohtadel:                                                                                                                                                                                            Transpordikorraldaja, logistik ja teised ametikohad, mille ülesannete hulka kuuluvad logistikat puudutavad küsimused

Õppekava

Veiko Ardel