Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Laotöötaja (217722)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegLisainfo
ÕppeliikKutseõpe 4 taseÕppevormstatsionaarne, töökohapõhineEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg1 aasta 60 EKAPLisainfoeesti keelne õpe, sessoonõpe, töökohapõhine õpe

Vastuvõtu tingimused:
Taotluse alusel toimub vestlus

Põhiõpingute moodulid:
Logistika alused
Infotehnoloogia logistikas
Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
Klienditeenindus ja meeskonnatöö
Võõrkeel algtase (inglise ja vene)
Lao klienditeenindus
Laoseadmed ja tehnoloogiad
Kauba vastuvõtmine
Kaupade hoiustamine ja inventeerimine
Kauba väljastamine ja transport
Tõstukid, nende hooldus ja juhtimine
Praktika: laotöö, laoteenuste ostmine ja müümine

Valikõpingute moodulid:
Ettevõtluse baasmoodul
Lao kogukulud, eelarvestamine ja maksud
Erialane võõrkeel (inglise ja vene)
Varude täiendamine
Tollindus
Tagastuslogistika, pakendi- ja jäätmekorraldus
Ohtlikud ja eriotstarbelised kaubad

Õppekava : Laotöötaja

Lõpetamine:
Õpingud loetaks lõpetatuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi
tasemel ning sooritanud kutseeksami. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse iga mooduli läbimisel ühekaupa ja kutseeksami läbimisel
kutseeksami komisjoni poolt seatud kriteeriumite alusel.

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele "Laotöötaja tase 4" vastavad kompetentsid ning kvalifikatsioon

Edasiõppimise võimalused:
Logistik tase 5 ja rakenduskõrgkoolis keskhariduse omandamisel

Võimalused tööturul:
Lõpetamise järel on võimalik töötada erinevates valdkondades järgnevatel ametikohtadel: Laotöötaja ja teised ametikohad, millede ülesannete hulka kuuluvad laondusega seotud küsimused

Veiko Ardel