Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Pehme mööbli valmistaja

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
kutseharidus, tase 4 mittestatsionaarne,
sessioonõpe
põhiharidus 60 EKAP, 1      


Pehme mööbli valmistaja, tase 4 on oskustöötaja, kes valmistab esteetilise välimusega kvaliteetset pehmet mööblit kogu tootmisprotsessi ulatuses enamasti suurtööstuses. Tema peamisteks tööülesanneteks on karkassi koostamine, pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine, pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine), pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine, mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jm) õmblemine, karkassi polsterdamine ja toote või toote osade monteerimine ja pakkimine.

Vastuvõtu tingimused

Avalduse esitamine, vestluse läbimine ning ning nõutava haridustaseme tõendamine

Põhiõpingute moodulid

 • Sissejuhatus pehme mööbli valmistaja eriala õpingutesse (1 EKAP)
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas (5 EKAP)
 • Mööbli karkassi koostamine (7 EKAP)
 • Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide juurdelõikus ja õmblemine (19 EKAP)
 • Mööbli karkassi pealistamine, polsterdamine ja pakkimine (18 EKAP)

Valikõpingud 

 • Erialane võõrkeel (1 EKAP)
 • Pehme mööbli taastamine (9 EKAP)
 • Spoonimine ja viimistlemine (9 EKAP)
 • Traditsiooniline polsterdamine (9 EKAP)

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ja sooritanud kutseeksami. Õpilane omandab kv alifikatsiooni „Pehme mööbli valmistaja, tase 4“.

Osakutsed:

 • Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja, tase 4
 • Pehme mööbli karkassi koostaja, tase 3
 • Pehme mööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja, tase 4

Võimalused tööturul

Enamasti töötavad pehme mööbli valmistajad suurtes mööblitootmisettevõtetes. Tööd võib leida ka masinatööstuses kus valmistatakse laevu, autosid, ronge, busse ja muid transpordivahendeid, millel on väga palju pehmet, polsterdatud ja pealismaterjaliga kaetud pinda (istmed, vahelaed, roolid jms), mistõttu võivad töövõtted olla sarnased.

Õppekava

Vidrik Ugur